Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Δομές και Ροές

20,55 18,50

Δομές και Ροές

  • Το φαινόμενο της κοινωνικής και επαγγελματικής κινητικότητας

20,55 18,50

Περιγραφή

Στη χώρα μας, το φαινόμενο της κινητικότητας δεν απετέλεσε αντικείμενο ιδιαίτερης θεωρητικής ή εμπειρικής διερεύνησης, σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο η εργασία αυτή, δε φιλοδοξεί να καλύψει το κενό μιας εθνικής μελέτης για την κινητικότητα. Στόχος της συγγραφέως είναι να δοθεί η προβληματική της κινητικότητας στις σύγχρονες βιομηχανικές κοινωνίες, τόσο από την πλευρά της κοινωνιολογικής θεωρίας, όσο και από την πλευρά της εμπειρικής έρευνας, με αναφορές στις παλαιότερες και νεότερες εργασίες που προχώρησαν αυτή τη θεματική πιο πέρα. Τα θέματα που εξετάζονται στα επτά κεφάλαια του βιβλίου δεν καλύπτουν μόνο όσα άμεσα αφορούν την κοινωνική κινητικότητα, αλλά και άλλα περιφερειακά, που ωστόσο είναι απαραίτητα για να κατανοηθούν οι μηχανισμοί μέσα από τους οποίους τα άτομα πραγματοποιούν τις επαγγελματικές ή κοινωνικές τους μετακινήσεις. Γίνονται επίσης ειδικές αναφορές σε θέματα και παραμέτρους που αφορούν την Εργασία και το Επάγγελμα, ως βασικές παραμέτρους προσδιορισμού της κοινωνικής ένταξης του ατόμου. Επίσης η προσέγγιση των θεμάτων στοχεύει να καλύπτει τόσο τις καθιερωμένες απόψεις, όσο και τα σύγχρονα ρεύματα. Αλλά και η ιστορική διάσταση, όπου ήταν αναγκαίο, τονίστηκε, γιατί έτσι μπορούσε κανείς να παρακολουθήσει την εξελικτική πορεία που οδήγησε στους σύγχρονους προβληματισμούς.

Περιεχόμενα

Εννοιολογικός προσδιορισμός και μορφές κινητικότητας
Κοινωνική στρωμάτωση και κοινωνική κινητικότητα
Εργασία και επάγγελμα. Οι κοινωνικές τους διαστάσεις
Η κοινωνική κινητικότητα σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο
Κοινωνικές διαρθρώσεις και κινητικότητα στην Ελλάδα
Προσδιοριστικοί παράγοντες και συνέπειες της κινητικότητας
Μέτρηση της κινητικότητας και μεθοδολογικά προβλήματα

[Περισσότερα...]

Έγραψαν

Συμπερασματικά, το βιβλίο τής Κ. Κασιμάτη έχει πολλαπλή χρησιμότητα: μπορεί να αξιοποιηθεί όχι μόνο ως ένα πολύ κατατοπιστικό εξειδικευμένο πανεπιστημιακό εγχειρίδιο, αλλά και ως ένας πλούσια τεκμηριωμένος επιστημονικός οδηγός, χρήσιμος για τη διεξαγωγή μελλοντικών κοινωνιολογικών ερευνών. Ακόμη όμως και ο απλός αναγνώστης που επιθυμεί να εμβαθύνει στην «προβληματική της κινητικότητας» θα βρει στο βιβλίο αυτό πολλές κατανοητές έννοιες και μια συγκροτημένη επιχειρηματολογία που θα τον βοηθήσουν να στοχαστεί (ή να αναστοχαστεί) ένα φαινόμενο της καθημερινής του εμπειρίας που ανήκει τόσο στον κόσμο του κοινού νου όσο και της κοινωνιολογίας.

Η κυρία Ιωάννα Λαμπίρη-Δημάκη είναι καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΤΟ ΒΗΜΑ , 20-01-2002

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες