Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κυθήριοι στη Ρουμανία (Βραΐλα) και την Κωνσταντινούπολη (18ος-20ός αιώνας)

23,00 20,70

Κυθήριοι στη Ρουμανία (Βραΐλα) και την Κωνσταντινούπολη (18ος-20ός αιώνας)

23,00 20,70

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1937-4
  • Έκδοση:
   1η, Μάιος 2018
  • Κωδ. καταλόγου:
   9567300
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   448
Περιγραφή

Η εργασία αυτή πραγματεύεται τις μεταναστεύσεις των Κυθηρίων στη Ρουμανία (κυρίως Βραΐλα) και την Κωνσταντινούπολη. Χωρίζεται σε δύο Μέρη. Το Πρώτο Μέρος αφιερώνεται στη Ρουμανία και αναφέρεται: α) στην πορεία των Ελλήνων σ’ αυτή τη χώρα· β) στον Ελληνισμό της Βραΐλας και τα επιτεύγματά του στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα, στον ρόλο της Ελληνικής Κοινότητας και την πνευματική δημιουργία· γ) στην παρουσία των Κυθηρίων στη Ρουμανία και την κοινωνική φυσιογνωμία τους και δ) στην καθημερινότητα της μετανάστευσης αυτής της εποχής μέσω μιας κυθηραϊκής οικογένειας.
Το Δεύτερο Μέρος πραγματεύεται την παρουσία των Ελλήνων και Κυθηρίων στην Κωνσταντινούπολη κατά τον 19ο και 20ό αιώνα. Ειδικότερα: α) εντοπίζονται τα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με τους Έλληνες· β) δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην περίοδο 1850-1909, κατά την οποία ο Ελληνισμός βρίσκεται στο απόγειο της ακμής του· γ) επισημαίνεται ο ρόλος της σωματειακής οργάνωσης μέσω των Ελληνικών Κοινοτήτων και των πολυπληθών ομίλων· δ) προσεγγίζεται από ποικίλες πλευρές η παρουσία των Κυθηρίων στην Κωνσταντινούπολη και, τέλος, ε) σκιαγραφείται η ζωή και η δράση σημαντικών Κυθηρίων που είτε γεννήθηκαν είτε έδρασαν σ’ αυτό το παροικιακό κέντρο.

Περιεχόμενα

Προλογικό Σημείωμα
Πρόλογος
Ευχαριστίες
Εισαγωγή
Η πορεία των Ελλήνων στη Ρουμανία
Η Βραΐλα: Σημαντικό ελληνικό παροικιακό κέντρο στη Ρουμανία κατά τον 18ο-20ό αιώνα
Οι Κυθήριοι στη Ρουμανία και κυρίως στη Βραΐλα
Μελέτη περίπτωσης της οικογένειας Βαρυπάτη για την επαφή της με τα Κύθηρα
Ιστορικές αναφορές για την Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο του Ελληνισμού κατά τον 19ο-20ό αιώνα
Ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης την εποχή της ακμής του (μέσα 19ου – αρχές 20ού αιώνα
Η εκπαίδευση των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη
Οι Κυθήριοι στην Κωνσταντινούπολη
Σημαντικές κυθηραϊκές παρουσίες στην Κωνσταντινούπολη
Βιβλιογραϕία
Ευρετήρια

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες