Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Αλεξάνδρεια των Κυθηρίων

30,00 27,00

Η Αλεξάνδρεια των Κυθηρίων

30,00 27,00

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1996-1
  • Έκδοση:
   1η, Φεβρουάριος 2019
  • Κωδ. καταλόγου:
   9567302
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   499
Περιγραφή

Το οδοιπορικό των Κυθηρίων στην Αλεξάνδρεια από τον 18ο έως τον 20ό αιώνα μάς αποκαλύπτει μια δυναμική πληθυσμιακή ομάδα με ενδιαφέρουσες πτυχές στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Αιγύπτου. Αντικείμενο της έκδοσης αποτέλεσαν: α) η παρουσία των Ελλήνων στην Αίγυπτο και την Αλεξάνδρεια και η δράση τους στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό τομέα με έμφαση στην Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας· β) οι ροές και οι διαδρομές των πρώτων Κυθηρίων σ’ αυτή την πόλη· γ) η δράση της Κυθηραϊκής Αδελφότητας Αλεξανδρείας· δ) στοιχεία Κυθηρίων βασιζόμενα στις άδειες ταφής αυτήν την περίοδο· ε) στάσεις, διαθέσεις και αξιολόγηση των Κυθηρίων για τη ζωή τους στην Αλεξάνδρεια και στ) η ζωή και το έργο δέκα επιφανών Κυθηρίων που συνδέονται με την Αλεξάνδρεια των οποίων η παρουσία και η δράση απέκτησαν υπερτοπική εμβέλεια, ενώ ο ευεργετισμός τους προς τον γενέθλιο τόπο αποτελεί πρότυπο κοινωνικής ευαισθησίας για τους μεταγενέστερους.

Περιεχόμενα

Πρόλογος του εκδότη για την α΄ έκδοση
Πρόλογος του εκδότη για τη β’ έκδοση
Σημείωμα για τη β΄ έκδοση
Ευχαριστίες
Εισαγωγή
Η Αίγυπτος των Ελλήνων (18ος-20ός αιώνας)
Η Αλεξάνδρεια των Ελλήνων
Τα Κύθηρα κατά τον 18ο-20ό αιώνα
Η Αλεξάνδρεια των Κυθηρίων
Η κυθηραϊκή αδελφότητα Αλεξάνδρειας
Κυθήριοι στην Αλεξάνδρεια με βάση τις άδειες ταφής τους
Στάσεις, διαθέσεις και αξιολογήσεις των Κυθηρίων για τη ζωή τους στην Αλεξάνδρεια
Σημαντικές κυθηραiκές προσωπικότητες στην Αλεξάνδρεια
Επιλεγόμενα
Βιβλιογραφία
Παραρτήματα
Ευρετήρια

[Περισσότερα...]