Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις

28,07 25,26

Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις

28,07 25,26

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1241-2
  • Έκδοση:
   1η, Οκτώβριος 2008
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550565
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   16 x 23
  • Σελίδες:
   314
Περιγραφή

Ο σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να παρουσιάσει τη θεωρία και την πρακτική των διεθνών νομισματικών σχέσεων.

Η θεωρία των διεθνών νομισματικών σχέσεων είναι ένα σύνολο υποδειγμάτων που έχουν αναπτυχθεί με σκοπό να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τις νομισματικές κρίσεις, τις κινήσεις κεφαλαίων, την αποτελεσματικότητα της διεθνούς μακροοικονομικής πολιτικής και τους μηχανισμούς εξισορρόπησης των διεθνών πληρωμών.

Η πρακτική των διεθνών νομισματικών σχέσεων ασχολείται με την επιλογή των συναλλαγματικών διευθετήσεων και την αρχιτεκτονική της συναλλαγματικής μεταρρύθμισης.

Περιεχόμενα

Πρόλογος του συγγραφέα
Εισαγωγή στην αγορά συναλλάγματος
Ισοδυναμία αγοραστικών δυνάμεων
Προσδιορισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών
Παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος
Κερδοσκοπικές επιθέσεις και νομισματικές κρίσεις
Συναλλαγματικές διευθετήσεις
Συναλλαγματικές διευθετήσεις και μακροοικονομική πολιτική
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο όρων.

[Περισσότερα...]