Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Διδασκαλία της Γραμματικής

19,91 17,92

Η Διδασκαλία της Γραμματικής

  • Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η επίδραση της γλωσσικής επιστήμης στην εξέλιξή της

19,91 17,92

Περιγραφή

Ποια θέση πρέπει να πάρει η γραμματική στα πλαίσια μιας ανανεωμένης γλωσσικής διδασκαλίας η οποία, σε διεθνές επίπεδο, τείνει να προσλάβει έναν χαρακτήρα όλο και περισσότερο επικοινωνιακό; Σε αυτό και σε πολλά άλλα συναφή ερωτήματα επιχειρεί να δώσει απάντηση με την παρούσα εργασία του ο συγγραφέας, στηριζόμενος τόσο σε ιστορικά όσο και σε σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

Περιεχόμενα

θεωρητικά θέματα: Διαχρονική και συγχρονική ανάλυση της γλώσσας
Η νεοελληνική σχολική γραμματική: ιστορική εξέλιξη
Επιστημονικές προδιαγραφές μιας σύγχρονης σχολικής γραμματικής

[Περισσότερα...]