Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Διδασκαλία της Γλώσσας

19,91 17,92

Η Διδασκαλία της Γλώσσας

19,91 17,92

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31470
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1145-3
  • Έκδοση:
   1η, Αύγουστος 2007
  • Κωδ. καταλόγου:
   9594014
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   252
Περιγραφή

Με το νέο διαθεματικό και ενιαίο πλαίσιο σπουδών η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος επαναπροσδιορίζεται. Η επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας, σε συνδυασμό με την ύπαρξη πολυπολιτισμικών τάξεων και την ανάγκη αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη μιας πολυεπιστημονικής θεώρησης του γλωσσικού μαθήματος. Κατά τη διδασκαλία της ο εκπαιδευτικός πρέπει να δημιουργεί τις ανάλογες επικοινωνιακές περιστάσεις, να επιλέγει το κατάλληλο «αυθεντικό κείμενο», να επεξεργάζεται και να αξιοποιεί τα είδη λόγου, να προσεγγίζει ολιστικά το γραμματικό φαινόμενο, να δημιουργεί μεταγνώση. Στον παρόντα συλλογικό τόμο ειδικοί ερευνητές και πανεπιστημιακοί δάσκαλοι με τις μελέτες τους, ανιχνεύουν όψεις των γλωσσικών δεξιοτήτων και της πολυεγγραματοσύνης, καταθέτουν συγκεκριμένες διδακτικές προσεγγίσεις, επισημαίνουν τη δυναμική των μεικτών τάξεων μέσα από τα πολυγλωσσικά περιβάλλοντα και ερμηνεύουν τη διαδραστική σχέση Νέων Τεχνολογιών και γλωσσικής εκπαίδευσης.

Περιεχόμενα

Προλεγόμενα
Η διδασκαλία του Λεξιλογίου
Η διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας – μια εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας
Διδάσκοντας τη λεξική αντίθεση
Φαινομενικές αντιθέσεις
Οι "άλλες" γλώσσες των μαθητών μας: βοήθημα ή εμπόδιο στη μάθηση;
Βιβλίο, νέες τεχνολογίες και γλωσσική εκπαίδευση
Επιλογή και ανάλυση κειμένων για τη διδασκαλία της γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: οι πινακίδες με ονόματα οδών
Πρακτικές λεξικογραφικές δυσκολίες και γενιοκότεροι γλωσσικοί προβληματισμοί (Συντάσσοντας το "Αναλυτικό λεξιλόγιο των Απάντων του Παπαδιαμάντη")
Βιογραφικά συγγραφέων

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες