Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος

Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος

19,91 17,92

In stock
Από τη Γλωσσική Θεωρία στη Διδακτική Πράξη

19,91 17,92

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   31207
Εκδόσεις:  
Τόμος:   5
ISBN:   978-960-01-0612-6
Έκδοση:   4η ανατύπωση, Μάρτιος 2003 || 1η, 1996
Κωδ. καταλόγου:   594005
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   15 x 22
Σελίδες:   272

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

“[…] Η συστηματική διείσδυση στο γλωσσικό φαινόμενο και η επιστημονική ερμηνεία και ανάλυσή του, έδωσαν την ευκαιρία στους παιδαγωγούς […] να συνειδητοποιήσουν ότι η διδασκαλία της γλώσσας δε μπορεί να περιορίζεται σε μία απλοϊκή διαδικασία απομνημόνευσης παραδειγματικών πινάκων, κανόνων και εξαιρέσεων (όπως προέβλεπε η παραδοσιακή μέθοδος), αλλά ότι πρέπει να πάριε τον χαρακτήρα μιας πολύπλοκης και σύνθετης διαδικασίας η οποία, για να καταστεί αποτελεσματική, από το ένα μέρος προϋποθέτει επαρκή θεωρητική κατάρτιση, ενώ από το άλλο απαιτεί την εφαρμογή εξειδικευμένων μεθόδων και τεχνικών […]”.
Έχοντας ως βάση τις διαπιστώσεις αυτές, ο συγγραφέας επιχειρεί, με την εργασία του αυτή, να καλύψει το κενό που υπάρχει σήμερα στον τομέα της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, και να παράσχει στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων τα απαραίτητα στοιχεία που θα τους βοηθήσουν ώστε να ανανεώσουν τη διδακτική μεθοδολογία του γλωσσικού μαθήματος και ν’ ανταποκριθούν πληρέστερα στο έργο τους.

Περιεχόμενα

Η γλωσσική θεωρία: Θεωρητικό υπόβαθρο της γλωσσικής διδασκαλίας
Εφαρμοσμένη γλωσσολογία και διδακτική της μητρικής γλώσσας
Η διδακτική πράξη: Από τη γλωσσική θεωρία στη διδακτική της γλώσσας
Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
Γλωσσική διδασκαλία [Περισσότερα…]