Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Από τον Πολίτη του Έθνους στον Πολίτη του Κόσμου

11,99 10,79

Από τον Πολίτη του Έθνους στον Πολίτη του Κόσμου

11,99 10,79

Περιγραφή

Οι διαρκείς και ταχύτατες μεταβολές που συσσωρεύτηκαν σε παγκόσμια κλίμακα στη διάρκεια του περασμένου αιώνα επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τις μεταβολές στους κοινωνικούς ιστούς των επιμέρους εθνο-τοπικών κοινωνιών τόσο στο οικονομικό όσο και στο πολιτισμικό επίπεδο, δηλαδή στους τρόπους σκέψης, αντίληψης και δράσης των μελών τους. Εμφανέστατη είναι πλέον η πορεία των προσανατολισμένων μέχρι πρόσφατα σε εθνοτοπικές σταθερές κοινωνιών προς νέες μορφές οργάνωσης, οι οποίες απαιτούν τη λειτουργική προσαρμογή των ανθρώπων σε οικονομικές αναφορές. Κάτω από τη σχεδόν αναπόφευκτη και ασφυκτική πίεση των εξελίξεων, και σε μια προσπάθεια αυτορρύθμισης, οι κοινωνίες εκδηλώνουν ποικιλοτρόπως την αναγκαιότητα να επαναπροσδιορίσουν τους μηχανισμούς εκείνους που επιτρέπουν στους ανθρώπους να διαμορφώνουν την ταυτότητά τους, να ενισχύουν την επιλεκτική τους ικανότητα και να επικοινωνούν ταυτόχρονα με πολλαπλές και πολύμορφες πραγματικότητες γύρω τους.

Περιεχόμενα

Προλεγόμενα: Διαπολιτισμική εκπαίδευση στην εποχή της μετανεωτερικότητας, Κ.Χ.
Εισαγωγή
Κοινωνική διαφοροποίηση και πολυπολιτισμικές κοινωνίες
Διαδικασίες μάθησης
Η επικοινωνία στην πολυπολιτισμική πραγματικότητα
Διαδικασίες επιλογής
Επίλογος: Η διαπολιτισμική ικανότητα
Παράρτημα: Η κατασκευή του τεστ
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]