Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία

45,00 40,50

Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία

45,00 40,50

  • Κωδ. Ευδόξου:
   102074892
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2249-7
  • Έκδοση:
   1η, Σεπτέμβριος 2021
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571138
  • Γλώσσα Πρωτοτύπου:
   Αγγλικά
  • Τίτλος Πρωτοτύπου:
   Abnormal child and adolescent psychology. A developmental perspective
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   21 x 29
  • Σελίδες:
   638
Περιγραφή

Η Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία είναι η δεύτερη έκδοση του προηγούμενου τόμου, που είχε τον τίτλο Εξελικτική Ψυχοπαθολογία – Μια αναπτυξιακή προσέγγιση (2011). Όπως κάθε μεταγενέστερη έκδοση, φιλοδοξεί να αποτελέσει μια βελτιωμένη εκδοχή της πρώτης έκδοσης, τόσο στη δομή όσο και στο περιεχόμενο. Αυτό το κατορθώνει με την ικανοποίηση δύο προϋποθέσεων: Διατηρεί τα θετικά στοιχεία της προηγούμενης έκδοσης και προσθέτει νέα, με τα οποία εμπλουτίζει τη διαπραγμάτευση των θεμάτων της, ώστε να προσφέρει στον αναγνώστη ένα πραγματικά νέο πόνημα.
Ειδικότερα: (α) Αποδίδει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στο ευρηματικό σχήμα των «πέντε επαναλαμβανόμενων θεμάτων», κορωνίδα των οποίων αποτελεί το αξίωμα: «Οι δυσπροσαρμοστικές συμπεριφορές αποτελούν αποκλίσεις από τη φυσιολογική πορεία και εκφράζονται σε ένα συνεχές βαθμών σοβαρότητας». (β) Παραθέτει όλες τις γνωστές θεωρητικές προσεγγίσεις, ώστε ο αναγνώστης να έχει μια πλήρη εικόνα των πιθανών αιτίων της προβληματικής συμπεριφοράς. (γ) Αξιοποιεί πλήρως τα τρία διαθέσιμα μοντέλα ταξινόμησης της δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς, δηλαδή, το κλινικό, το εμπειρικό/παραγοντικό και το εκπαιδευτικό.
Οι δύο σημαντικότερες αλλαγές που έχει να παρουσιάσει η έκδοση αυτή είναι: (α) η προσθήκη νέων δεδομένων από τη σύγχρονη βιβλιογραφία, η οποία εμπλουτίζει τις γνώσεις μας για την παιδική και εφηβική ψυχοπαθολογία με ευρήματα πρόσφατων εμπειρικών και κλινικών μελετών, και (β) η υιοθέτηση των αλλαγών που επέφερε το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο στην τελευταία του έκδοση (DSM-5). Η αλλαγή αυτή αποτελεί το πιο εμβληματικό νέο στοιχείο του εγχειριδίου και είναι εμφανής τόσο στη δομή όσο και στο περιεχόμενό του. Οι πιο σημαντικές αλλαγές είναι η δημιουργία νέων διαγνωστικών κατηγοριών, οι αλλαγές σε κριτήρια διάγνωσης ορισμένων διαταραχών και η προσθήκη κριτηρίων για τη διάγνωση διαταραχών στην ενήλικη ζωή ή σε πολύ μικρές ηλικίες.


Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες