Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Αλβανία και η Ήπειρος στα Τέλη του ΙΗ΄ Αιώνα και στις Αρχές του ΙΘ΄ Αιώνα

15,93 14,34

Η Αλβανία και η Ήπειρος στα Τέλη του ΙΗ΄ Αιώνα και στις Αρχές του ΙΘ΄ Αιώνα

 • Τα δυτικοβαλκανικά πασαλίκια της οθωμανικής αυτοκρατορίας

15,93 14,34

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31437
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0525-9
  • Έκδοση:
   1η, 1994
  • Κωδ. καταλόγου:
   554112
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   442
Περιγραφή

Η εργασία εξετάζει την ιστορία δύο ημιανεξάρτητων δυτικο-βαλκανικών πασαλικίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τον φθίνοντα 18ο – αρχόμενο 19ο αιώνα: του πασαλικίου της Σκόδρας, τη διακυβέρνηση του οποίου κρατούσε στα χέρια της η οικογένεια των Μπουσατλήδων, και του πασαλικίου των Ιωαννίνων, με κυβερνήτη τον Αλή πασά Τεπελενλή. Εστιάζει το ενδιαφέρον της στη μελέτη της αμοιβαίας επιδράσεως και σχέσεως της ιστορίας των δύο πασαλικίων, γεγονός που επιτρέπει την ανάλυση της πολιτικής ιστορίας της Αλβανίας κατά το διάστημα τούτο. Η εξέταση των δυτικο-βαλκανικών πασαλικίων έχει πρωταρχική σημασία για τη διερεύνηση του παρελθόντος της Αλβανίας.

Περιεχόμενα

Η κοινωνική, οικονομική και πολιτική κατάσταση της Αλβανίας κατά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα
Η πρώιμη περίοδος της διοικήσεως του Μαχμούτ Πασά. Ο πρώτος πόλεμος εναντίον του Σουλτάνου
Η Ήπειρος στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα
Η συγκρότηση του πασαλικίου των Ιωαννίνων
Ο δεύτερος πόλεμος του Μαχμούτ Πασά εναντίον του Σουλτάνου
Το πασαλίκι της Σκόδρας υπό τη Διοίκηση του Μαχμούτ Πασά
Η ανάπτυξη του πασαλικίου των Ιωαννίνων
Η ολοκληρωτική κατάκτηση της Νοτίου Αλβανίας από τον Αλή Πασά
Η κοινωνική, οικονομική και πολιτική δομή του πασαλικίου των Ιωαννίνων
Η σύγκρουση του Αλή Πασά με τον Σουλτάνο

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες