Η Αλβανία και η Ήπειρος στα Τέλη του ΙΗ΄ Αιώνα και στις Αρχές του ΙΘ΄ Αιώνα

15,93 14,34

In stock
Τα δυτικοβαλκανικά πασαλίκια της οθωμανικής αυτοκρατορίας

15,93 14,34

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   31437
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-0525-9
Έκδοση:   1η, 1994
Κωδ. καταλόγου:   554112
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   14 x 21
Σελίδες:   442

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Η εργασία εξετάζει την ιστορία δύο ημιανεξάρτητων δυτικο-βαλκανικών πασαλικίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τον φθίνοντα 18ο – αρχόμενο 19ο αιώνα: του πασαλικίου της Σκόδρας, τη διακυβέρνηση του οποίου κρατούσε στα χέρια της η οικογένεια των Μπουσατλήδων, και του πασαλικίου των Ιωαννίνων, με κυβερνήτη τον Αλή πασά Τεπελενλή. Εστιάζει το ενδιαφέρον της στη μελέτη της αμοιβαίας επιδράσεως και σχέσεως της ιστορίας των δύο πασαλικίων, γεγονός που επιτρέπει την ανάλυση της πολιτικής ιστορίας της Αλβανίας κατά το διάστημα τούτο. Η εξέταση των δυτικο-βαλκανικών πασαλικίων έχει πρωταρχική σημασία για τη διερεύνηση του παρελθόντος της Αλβανίας.

Περιεχόμενα

Η κοινωνική, οικονομική και πολιτική κατάσταση της Αλβανίας κατά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα
Η πρώιμη περίοδος της διοικήσεως του Μαχμούτ Πασά. Ο πρώτος πόλεμος εναντίον του Σουλτάνου
Η [Περισσότερα…]