Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Συγκριτική Παιδαγωγική ΙΙΙ

27,88 25,09

Συγκριτική Παιδαγωγική ΙΙΙ

27,88 25,09

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32023
  • Εκδόσεις:
  • Σειρά:
  • Τόμος:
   3
  • ISBN:
   978-960-01-0880-3
  • Έκδοση:
   4η, Φεβρουάριος 2006 || 1η, 1983
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557215
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   338
Περιγραφή

Οι μελέτες της πρώτης ενότητας του βιβλίου αναφέρονται σε θεωρητικά και μεθοδολογικά προβλήματα της Συγκριτικής Παιδαγωγικής. Στη δεύτερη ενότητα κατατάχτηκαν εργασίες που αναφέρονται στις τελευταίες εκπαιδευτικές εξελίξεις σε μια σειρά αντιπροσωπευτικών χωρών. Οι εργασίες της τρίτης ενότητας εστιάζουν την προβληματική τους στα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προβλήματα των υπό ανάπτυξη χωρών του Νότου. Στην τελευταία ενότητα προσεγγίζεται το πρόβλημα της αξιολόγησης των μαθητών.

Περιεχόμενα

Συγκριτική εκπαίδευση και διεθνής παιδαγωγική σ’ ένα διεθνοποιημένο κόσμο, Φ.Κ.
Συγκριτική εκπαίδευση και εκπαιδευτικά φαινόμενα: Μια θεωρητική κριτική προσέγγιση, Π. Κ-Χ
Σύγχρονες τάσεις στη διεθνή εκπαίδευση. Μια συγκριτική προσέγγιση της συντηρητικής στροφής στην εκπαίδευση, Σ.Μ.
Πολιτική κατάρρευση και παιδαγωγική στην ανατολική Ευρώπη, Ο.Α.
Η εκπαίδευση στη Σοβιετική Ένωση, N.G.
Συγκριτική σπουδή των εκπαιδευτικών τάσεων: Οι επιστημολογικές παραδοχές της κλασικής ιστορικής προσέγγισης και η σημασία τους στην εκπαιδευτική πολιτική, Δ.Μ. ||Η διεθνοποίηση της εκπαίδευσης: Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Β.Μ.
Η κατάρα του Σίσυφου στην ελληνική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: Μια κοινωνικοπολιτική και πολιτισμική ερμηνεία, Α.Κ.
Αλφαβητισμός ενηλίκων στις υπό ανάπτυξη χώρες, V.L.
Η αξιολόγηση των μαθητών – προβληματική, συγκριτική προσέγγιση των σύγχρονων τάσεων, Σ.Μ.

[Περισσότερα...]