Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Συγκριτική Παιδαγωγική ΙΙ

15,93 14,34

Συγκριτική Παιδαγωγική ΙΙ

15,93 14,34

  • Εκδόσεις:
  • Σειρά:
  • Τόμος:
   2
  • ISBN:
   978-960-01-0240-6
  • Έκδοση:
   2η ανατύπωση, Μάρτιος 2003 || 1η, 1990
  • Κωδ. καταλόγου:
   557133
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   136
Περιγραφή

Στον τόμο συμπεριλαμβάνονται εργασίες-μελέτες που αφορούν σε θεωρητικά-μεθοδολογικά ζητήματα της Συγκριτικής Παιδαγωγικής, στα εκπαιδευτικά συστήματα των ΗΠΑ, της Σουηδίας, της Ουγγαρίας, της Αγγλίας και της Ουαλίας, καθώς και μία μελέτη για τη δομή-διάρθρωση επιλεγμένων ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων. Επιχειρείται τόσο η παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων στα εκπαιδευτικά συστήματα που προσεγγίζονται, όσο και η ανάλυση-ερμηνεία αυτών των τάσεων σε συσχέτιση με το κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό συγκείμενο τόσο κάθε χώρας ξεχωριστά όσο και της νεοδιαμορφούμενης Ενιαίας Ευρώπης γενικότερα.

Περιεχόμενα

Συγκριτική παιδαγωγική-θεωρητική προσέγγιση, Σ.Μ.
Το εκπαιδευτικό σύστημα των ΗΠΑ, D.M. – Η.Μ.
Το εκπαιδευτικό σύστημα της Σουηδίας, Β.Μ.
Η εκπαίδευση στην Αγγλία και Ουαλία με ειδικότερη αναφορά στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών, αξιολόγηση μαθητών και αξιολόγηση εκπαιδευτικών, Μ.Μ. – Α.Υ.
Διάρθρωση εκπαιδευτικών συστημάτων – συγκριτική θεώρηση, Σ. Μ.

[Περισσότερα...]