Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Συγκριτική Ιστορία της Εκπαίδευσης της Κύπρου

22,90 20,61

Συγκριτική Ιστορία της Εκπαίδευσης της Κύπρου

22,90 20,61

Περιγραφή

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται μια συγκριτική παρουσίαση της ιστορίας της εκπαίδευσης της Κύπρου σε αναφορά με εκείνη της Ελλάδας, με την οποία η εκπαίδευση της Κύπρου έχει μια μακρόχρονη και στενότατη σχέση. Η συγκριτική αυτή προσέγγιση από τη μια αναδεικνύει τις διαφορές της εκπαίδευσης της Κύπρου από εκείνη της Ελλάδας και από την άλλη παρέχει τη δυνατότητα συστηματικής μελέτης των παραγόντων που επέδρασαν, των τρόπων και των διεργασιών με τις οποίες εισήχθησαν οι αποκλίσεις, των φανερών ή συγκαλυμμένων μορφών με τις οποίες αυτές παρουσιάστηκαν και των μικρών ή μεγάλων εντάσεων που προκάλεσαν.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Εκπαίδευση και εθνική ταυτότητα
Η πρόκληση του Εθνικού Κέντρου
Οι εξ Ελλάδος εκπαιδευτικοί
Η βρετανική αποικιακή πολιτική εκπαιδευτικού δανεισμού στην Κύπρου (1878-1960)
Η βρετανική απόπειρα επιβολής πολιτισμικού ηγεμονισμού στην Κύπρο και ο ρόλος της τοπικής πολιτισμικής αντίστασης
Η εκπαίδευση ως εργαλείο πολιτισμικού υβριδισμού
Ορθόδοξη εκκλησία της Κύπρου και εκπαίδευση
Κοινότητες και εκπαίδευση
Η τουρκοκυπριακή κοινότητα και ο ρόλος της στη διαμόρφωση της εκπαίδευσης των Ελληνοκυπρίων
Το μικρό μέγεθος και οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι του νησιού και η εκπαίδευσή του
Κοινωνικό και πολιτιστικό συγκείμενο και εκπαίδευση
Γλώσσα και εκπαίδευση στην Κύπρο
Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες των Ελληνοκυπρίων
Ιδεολογία, πολιτική οικονομία, κράτος και εκπαίδευση στην Ελλάδα και στην Κύπρο: η εμπορική εκπαίδευση
Τα σχολικά βιβλία στην κυπριακή εκπαίδευση
Γενεαλογία των Ελληνοκυπρίων δασκάλων
Νομιμοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής
Το πανεπιστήμιο Κύπρου και η νομιμοποίηση του κράτους
Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση θηλέων
Οι ιστορικές "Φωνές"
Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]