Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Σύγχρονη Οικονομική

27,87 25,08

Σύγχρονη Οικονομική

27,87 25,08

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32212
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1398-3
  • Έκδοση:
   1η, Δεκέμβριος 2011
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550588
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   314
Περιγραφή

Η εκμάθηση της οικονομικής επιστήμης συνήθως θεωρείται δύσκολη λόγω της πολυπλοκότητας των εννοιών που πραγματεύεται. Το βιβλίο αυτό υιοθετεί την άποψη ότι οι σπουδαστές θα μπορέσουν να κατανοήσουν το δομή της οικονομικής επιστήμης αν μόνο οι θεμελιώδεις αρχές της παρουσιασθούν σαφώς και λεπτομερώς αντί της συνήθους επιδερμικής παρουσίασης πολλών εννοιών. Το βιβλίο καλύπτει μόνο εκείνες τις έννοιες που είναι απολύτως απαραίτητες για την κατανόηση του τρόπου σκέψης των οικονομολόγων και των βασικών θεμάτων οικονομικής πολιτικής. Στο βιβλίο αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας των σύγχρονων οικονομιών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση του τι μπορεί να κάνει καλά το σύστημα της αγοράς και τι όχι, και του τρόπου σχεδιασμού της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η σύγκρουση μεταξύ ισότητας και αποτελεσματικότητας.
Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος (μικροοικονομική) καλύπτονται θέματα όπως προσφορά και ζήτηση, ατελής ανταγωνισμός, εξωτερικότητες, διανομή του εισοδήματος και ελεύθερο εμπόριο. Στο δεύτερο μέρος (μακροοικονομική) καλύπτονται θέματα όπως ανάπτυξη, ανεργία, πληθωρισμός, δημόσιο χρέος και σταθεροποιητική πολιτική.
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του βιβλίου είναι ότι σε αντίθεση με τα συνηθισμένα εγχειρίδια των 1000 και πλέον σελίδων, η “Σύγχρονη Οικονομική” σε τριακόσιες σελίδες παρέχει μια αυστηρή και περιεκτική εξήγηση του τρόπου με τον οποίο η οικονομική ανάλυση μπορεί να διαφωτίσει στην κατανόηση των σύγχρονων οικονομικών προβλημάτων.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Τα ζητήματα και οι μέθοδοι της οικονομικής επιστήμης
Προσφορά και ζήτηση
Θεωρία ζήτησης: Η συμπεριφορά του νοικοκυριού
Θεωρία προσφοράς: Η συμπεριφορά των επιχειρήσεων
Ανταγωνισμός και το αόρατο χέρι
Ατελής ανταγωνισμός και στρατηγική συμπεριφορά
Δημόσια αγαθά και εξωτερικότητες
Διανομή εισοδήματος και το φορολογικό σύστημα
Διεθνές εμπόριο
Εμπορική πολιτική και τελωνειακές ενώσεις
Βασικά μακροοικονομικά μεγέθη
ΑΕΠ και η διαδικασία του πολλαπλασιαστή
Δημοσιονομική πολιτική και δημόσιο χρέος
Χρήμα και τράπεζες
επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες
Η σταθεροποιητική πολιτική
Μικρές οικονομίες στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα
Οικονομική ανάπτυξη.

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες