Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Οικονομική σε Διδακτικές Ενότητες

101,00 90,90

Οικονομική σε Διδακτικές Ενότητες

101,00 90,90

  • Κωδ. Ευδόξου:
   77112350
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1915-2
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 2018
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550620
  • Γλώσσα Πρωτοτύπου:
   Αγγλικά
  • Τίτλος Πρωτοτύπου:
   Economics in modules
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   21 x 29
  • Σελίδες:
   1203
Περιγραφή

Το βιβλίο Οικονομική σε διδακτικές ενότητες των Paul Krugman και Robin Wells ξεχωρίζει από τα αντίστοιχα συγγράμματα Οικονομικής που έχουν γραφτεί ή μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα. Η ιδιαιτερότητά του οφείλεται κυρίως στην καινοτόμο δομή του, η οποία είναι σπονδυλωτή, χωρίζοντας την ύλη της Οικονομικής σε μικρού μεγέθους διδακτικές ενότητες που μπορούν να μελετηθούν αυτόνομα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την απλοποίηση και ευκολότερη κατανόηση σύνθετων εννοιών για τους αναγνώστες και τη διευκόλυνση της επιλογής, παρουσίασης και ανάλυσης της ύλης για τους διδάσκοντες.
Κάθε επιμέρους πεδίο και έννοια παρουσιάζεται μέσω της ανάπτυξης ειδικών παραδειγμάτων και αναφορών σε σύγχρονα στοιχεία, καθιστώντας την κατανόησή τους μία άμεση και ευχάριστη διαδικασία, αποφεύγοντας παράλληλα τη χρήση σύνθετων μαθηματικών εργαλείων. Οι ερωτήσεις και ασκήσεις που ολοκληρώνουν κάθε διδακτική ενότητα βοηθούν στην αυτο-αξιολόγηση του αναγνώστη και συμβάλλουν στην κριτική κατανόηση της ύλης.
Η όλη θεματική περιοχή που καλύπτεται είναι ιδιαιτέρως εκτεταμένη, καθιστώντας το εγχειρίδιο ένα πλήρες διδακτικό εργαλείο για τη μελέτη τόσο των γενικών αρχών όσο και των εξειδικευμένων πεδίων της σύγχρονης Οικονομικής. Η Λούκα Τ. Κατσέλη ‒με δύο πρόσθετα κεφάλαιά της‒ συμπληρώνει την ύλη με λεπτομερέστερα στοιχεία για την ευρωπαϊκή οικονομία και τη διαχείριση της κρίσης και με επιπλέον στοιχεία μελέτης και κατανόησης της Οικονομικής της ανοικτής οικονομίας.
Όλα αυτά σε συνδυασμό με την εκτεταμένη χρήση λειτουργικών διαγραμμάτων, την αισθητικά άψογη παρουσίαση και τη χρήση απλής αλλά ταυτόχρονα περιεκτικής γλώσσας δημιουργούν ένα επιστημονικό κείμενο που συνδυάζει τη βαθιά γνώση της θεωρίας που έχουν οι συγγραφείς του με την καλύτερη δυνατή παρουσίασή της. Είμαστε σίγουροι ότι η Οικονομική σε διδακτικές ενότητες μπορεί να γίνει βασικός σύμβουλος κάθε νέας και νέου που θέλει να ξεκινήσει και να εμβαθύνει στη μελέτη της σύγχρονης Οικονομικής.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Βασικές οικονομικές έννοιες
Προσφορά και ζήτηση
Ελαστικότητα και ο νόμος της ζήτησης
Η αποτελεσματικότητα της αγοράς
Κρατικές πολιτικές και φόροι
Διεθνές εμπόριο
Οικονομική και λήψη αποφάσεων
Παραγωγή και κόστος
Δομή αγοράς και τέλειος ανταγωνισμός
Μονοπώλιο
Ατελής ανταγωνισμός
Αποτυχία της αγοράς και ο ρόλος του κράτους
Οι αγορές των συντελεστών παραγωγής και η διανομή του εισοδήματος
Πρόσθετα θέματα μικροοικονομικής
Μακροοικονομικά μεγέθη Εισαγωγή στη μακροοικονομική
Το διάγραμμα κυκλικής ροής και οι εθνικοί λογαριασμοί
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ)
Ερμηνεία του πραγματικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος
Ανεργία και πληθωρισμός
Ορισμός της ανεργίας
Κατηγορίες ανεργίας
Το κόστος του πληθωρισμού
H μέτρηση του πληθωρισμού
Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση
Πηγές της μακροχρόνιας οικονομικής μεγέθυνσης
Παραγωγικότητα και μεγέθυνση
Μακροχρόνια πολιτική μεγέθυνσης
Αποταμίευση, επενδυτική δαπάνη και το χρηματοπιστωτικό σύστημα
Αποταμίευση και επενδυτική δαπάνη
Η αγορά δανειακών κεφαλαίων
Η χρονική αξία του χρήματος
Το χρηματοπιστωτικό σύστημα
Εισόδημα και δαπάνη
Ο πολλαπλασιαστής
Κατανάλωση και επενδυτική δαπάνη
Το υπόδειγμα εισοδήματος-δαπάνης
Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά
Συνολική ζήτηση
Συνολική προσφορά
Το υπόδειγμα AS-AD
Δημοσιονομική πολιτική
Τα βασικά της δημοσιονομικής πολιτικής
Δημοσιονομική πολιτική και πολλαπλασιαστής
Δημοσιονομικά ελλείμματα και δημόσιο χρέος
Χρήμα, τράπεζες και Ομοσπονδιακή Τράπεζα
Ορισμός και μέτρηση του χρήματος
Τράπεζες και δημιουργία χρήματος
Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα
Νομισματική Πολιτική
Ομοσπονδιακή Τράπεζα και νομισματική πολιτική
Η αγορά χρήματος
Νομισματική πολιτική και επιτόκιο
Χρήμα, προϊόν και τιμές στη μακροχρόνια περίοδο
Πολιτικές απαντήσεις στην ανεργία και τον πληθωρισμό
Πληθωρισμός, αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και αποπληθωρισμός
Η καμπύλη Phillips
Οι οικονομικές κρίσεις και οι συνέπειές τους
Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας
Ροές κεφαλαίων και ισοζύγιο πληρωμών
Η αγορά συναλλάγματος
Συναλλαγματική πολιτική
Συναλλαγματικές ισοτιμίες και μακροοικονομική πολιτική
Μακροοικονομική: Γεγονότα και ιδέες
Ιστορία και διαφορετικές οπτικές της μακροοικονομικής
Η σύγχρονη μακροοικονομική συναίνεση
Μακροοικονομικά στοιχεία Λούκα Τα. Κατσέλη: Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης και η διαχείριση της χρηματοπιστωτικής κρίσης – Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας

[Περισσότερα...]
Παρατηρήσεις

Λούκα Τ. Κατσέλη
Στοιχεία για την ευρωπαϊκή οικονομία & κρίση – Ζητήματα ανοικτής οικονομίας


 • Θεώρηση

  Θανάσης Βασιλείου
Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες