Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Στρατός και Πολιτική στη Νότια Ευρώπη

12,94 11,65

Στρατός και Πολιτική στη Νότια Ευρώπη

 • Η πολιτική στρατηγική της ελληνικής δημοκρατικής μετάβασης και το δόγμα της ισχυράς εκτελεστικής εξουσίας

12,94 11,65

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32019
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-054-4
  • Έκδοση:
   1η, Σεπτέμβριος 2002
  • Κωδ. καταλόγου:
   402054
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   240
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να εξετάσει συστηματικά και διεξοδικά την πε΄ριοδο της Μεταπολίτευσης (24/7/1974 – 19/6/1975) υπό τη σκοπιά δύο αντικρουπόμενων εκ πρώτης όψεως θεωρητικών παραδειγμάτων: αφενός της νεομαρξιστικής θεωρίας του κράτους, αφετέρου των φιλελεύθερων ή πλουραλιστικών θεωριών της δημοκρατικής μετάβασης. Συγκεκριμένα, η αναχείρας Μονογραφία επιχειρεί, με σημείο αναφοράς την ελληνική περίπτωση, να `

Περιεχόμενα

Σχήματα, Πίνακες και Άξονες
Αντί προλόγου
Εισαγωγή
Τα θεωρητικά παραδείγματα της μετάβασης: Η νεομαρξιστική θεωρία του κράτους, Οι φιλελεύθερες θεωρίες της δημοκρατικής μετάβασης
Το δόγμα της ισχυράς εκτελεστικής εξουσίας: Το πλαίσιο της μεταπολίτευσης, Η τομή της μεταπολίτευσης
Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία
πρόσθετη επιλεγόμενη βιβλιογραφία
Ευρετήριο όρων
Παράρτημα: φωτογραφικό υλικό

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες