Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα

 • Το σχέδιο συνθήκης για τη θέσπιση συντάγματος της Ευρώπης

  Επιμέλεια

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-122-2
  • Έκδοση:
   1η, Νοέμβριος 2003
  • Κωδ. καταλόγου:
   402122
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   15,5 x 24
  • Σελίδες:
   341
Περιγραφή

“Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο συνήλθε στο Λάακεν στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2001, διαπιστώνοντας ότι η Ένωση βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή της ύπαρξής της, συγκάλεσε την Ευρωπαϊκή Συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης.
Η Συνέλευση επιφορτίστηκε με τη διατύπωση προτάσεων επί τριών θεμάτων: Πώς θα επιτευχθεί η προσέγγιση των πολιτών με το ευρωπαϊκό εγχείρημα καθώς και με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, πώς θα οργανωθεί ο πολιτικός βίος και ο ευρωπαϊκός πολιτικός χώρος σε μια διευρυμένη Ένωση, πώς θα καταστεί η Ένωση παράγοντας σταθερότητας και πρότυπο για τη νέα παγκόσμια τάξη.
Η Συνέλευση κατέληξε στις ακόλουθες απαντήσεις ως προς τα ερωτήματα που ετέθησαν στη δήλωση του Λάακεν:
– προτείνει καλύτερη κατανομή των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και των κρατών μελών,
– συνιστά τη συγχώνευση των Συνθηκών και την απονομή νομικής προσωπικότητας στην Ένωση,
– καθιερώνει απλούστευση των μέσων δράσης της Ένωσης,
– προτείνει μέτρα για περισσότερη δημοκρατία, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναπτύσσοντας τη συμβολή των εθνικών κοινοβουλίων στη νομιμοποίηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, απλοποιώντας τις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων και καθιστώντας τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων διαφανέστερη και πιο κατανοητή,
– θεσπίζει τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση της δομής και την ανίχνευση του ρόλου καθενός από τα τρία Όργανα της Ένωσης, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις συνέπειες της διεύρυνσης.
Στη δήλωση του Λάακεν ετέθη επίσης το ερώτημα, μήπως η απλούστευση και η αναδιάταξη των Συνθηκών θα πρέπει να οδηγήσουν στη θέσπιση Συνταγματικού κειμένου. Οι εργασίες της Συνέλευσης κατέληξαν στην εκπόνηση σχεδίου Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, κείμενο το οποίο συγκέντρωσε ευρεία συναίνεση κατά τη σύνοδο της ολομέλειας της 13ης Ιουνίου 2003.
Αυτό είναι το κείμενο που έχουμε την τιμή να υποβάλουμε σήμερα, 20 Ιουνίου του 2003, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης, με την προσδοκία να αποτελέσει το θεμέλιο μελλοντικής Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος”.

Valery Giscard d’ Estaing, Πρόεδρος
Giuliano Amato, Αντιπρόεδρος
Jean-Luc Dehaene, Αντιπρόεδρος

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Πρόλογος
Προοίμιο
Ορισμός και στόχοι της Ένωσης
Τα θεμελιώδη δικαιώματα και η ιθαγένεια της Ένωσης
Τα όργανα της Ένωσης
Θεσμικό πλαίσιο
Λοιπά όργανα και οργανισμοί
Άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης
Κοινές διατάξεις
Ειδικές διατάξεις
Οι ενισχυμένες συνεργασίες
Ο δημοκρατικός βίος της Ένωσης
Τα οικονομικά της Ένωσης
Η Ένωση και το εγγύς περιβάλλον της
Η ιδιότητα μέλους της Ένωσης
Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης
Πολιτικές και λειτουργία της ΄Ένωσης
Γενικές και τελικές διατάξεις
Κατάλογος των μελών της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες