Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Γιατί δεν εφαρμόζονται οι νόμοι;

29,86 26,87

Γιατί δεν εφαρμόζονται οι νόμοι;

29,86 26,87

  • Κωδ. Ευδόξου:
   22767274
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1528-4
  • Έκδοση:
   1η , Σεπτέμβριος 2012
  • Κωδ. καταλόγου:
   9593008
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   366
Περιγραφή

Τις τελευταίες δεκαετίες η συμμόρφωση των κρατών προς τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν σε διεθνές και υπερεθνικό επίπεδο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον όχι μόνο της νομικής επιστήμης αλλά και των μελετητών των διεθνών σχέσεων, της κοινωνιολογίας και της πολιτικής επιστήμης. Η παρούσα μελέτη συμβάλλει στο διεπιστημονικό αυτό διάλογο αναδεικνύοντας τη διοικητική διάσταση της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς το δίκαιο της ΕΕ. Η ανάλυση επικεντρώνεται στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από την Ελλάδα στον κρίσιμο τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων.

Περιεχόμενα

Ευρετήρια
Ευχαριστίες
Εισαγωγικά: Η συμμόρφωση των κρατών προς το περιβαλλοντικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αντικείμενο της διοικητικής επιστήμης
Μέρος Πρώτο: Προσεγγίσεις στη μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς των κρατών μελών. 1) Η παράβαση του νόμου ως ορθολογική επιλογή. 2) Οι ακούσιες μορφές παραβατικής συμπεριφοράς
Μέρος Δεύτερο: Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 3) Ο θεματοφύλακας των συνθηκών. Ο ρόλος της επιτροπής στην προδικαστική διαδικασία. 4) Ο πολιτικός ρόλος της επιτροπής. 5) Η ενεργοποίηση των προδικαστικών διαδικασιών στην πράξη. Η συμμόρφωση των κρατών μελών ως διαδικασία διοικητικής διαπραγμάτευσης
Μέρος Τρίτο: Ενωσιακή νομοθεσία και ελληνική διοίκηση. 6) Περιβαλλοντική πολιτική και διοίκηση. Πλουραλισμός, συμμετοχή και οι σειρήνες του συγκεντρωτισμού. 7) Από τη θεωρία στην πράξη. Η ελληνική διοίκηση και η διαχείριση των στερεών αποβλήτων
Βιογραφία: Ελληνική, ξενόγλωσση

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες