Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κοινωνική Ψυχολογία

40,00 36,00

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Κοινωνική Ψυχολογία

40,00 36,00

  • Κωδ. Ευδόξου:
   122088937
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2487-3
  • Έκδοση:
   1η, Οκτώβριος 2023
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571170
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   487
Περιγραφή

Το αντικείμενο μελέτης της Κοινωνικής Ψυχολογίας είναι η κοινωνική συμπεριφορά. Πιο συγκεκριμένα, η Κοινωνική Ψυχολογία εξετάζει τις πράξεις, τις σκέψεις και τα συναισθήματα των ατόμων, όπως αυτά διαμορφώνονται στο πλαίσιο των διαπροσωπικών τους σχέσεων και ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους σε κοινωνικές ομάδες. Εξετάζει επίσης τον ρόλο της κοινωνικής επιρροής και του ευρύτερου πολιτισμικού πλαισίου στο οποίο βρίσκονται τα άτομα και την αλληλεπίδραση αυτών των παραγόντων με τα χαρακτηριστικά και τις εγγενείς τους προδιαθέσεις. Με άλλα λόγια, η Κοινωνική Ψυχολογία ασχολείται με μια περίπλοκη αλλά συναρπαστική όψη της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει μια επισκόπηση των βασικών ζητημάτων που εξετάζουν οι κοινωνικο-ψυχολογικές θεωρίες και έρευνες, όπως η κοινωνική νόηση, τα γνωστικά σφάλματα και η απόδοση αιτίων, η αντίληψη του εαυτού, η διαμόρφωση και αλλαγή των στάσεων, η δυναμική των ομάδων, η ηγεσία, η προκατάληψη και οι διομαδικές σχέσεις, η επιθετικότητα, ο αλτρουισμός και οι στενές διαπροσωπικές σχέσεις. Περιγράφει τα σημαντικότερα φαινόμενα δίνοντας έμφαση τόσο σε κλασικές όσο και σε σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, παραθέτοντας αντιπροσωπευτικές έρευνες και τα συμπεράσματά τους, και χρησιμοποιώντας παραδείγματα από την καθημερινή εμπειρία. Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Ψυχολογίας και συγγενών κλάδων των κοινωνικών επιστημών. Απευθύνεται επίσης σε οποιονδήποτε επιθυμεί να κατανοήσει την κοινωνική συμπεριφορά και να γνωρίσει τη συμβολή της Κοινωνικής Ψυχολογίας στη μελέτη της.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή: Το αντικείμενο και οι μέθοδοι της Κοινωνικής Ψυχολογίας
Κοινωνική νόηση
Κοινωνική απόδοση
Ο εαυτός
Στάσεις
Κοινωνική επιρροή
Κοινωνικές ομάδες: Επίδοση, ηγεσία και λήψη αποφάσεων
Προκατάληψη και διομαδικές σχέσεις
Επιθετικότητα
Θετική κοινωνική συμπεριφορά
Διαπροσωπικές σχέσεις
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες