Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Πρακτική του Ανοικτού Προβλήματος στο Δημοτικό Σχολείο

4,48 4,03

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31585
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0611-8
  • Έκδοση:
   1η, 1996
  • Κωδ. καταλόγου:
   557166
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   296
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό γίνεται αναφορά στην προβληματική του ανοιχτού προβλήματος, στον παιδαγωγικό χειρισμό του στην τάξη και στις υποθέσεις και τη μεθοδολογία της έρευνας. Ακόμα σκιαγραφείται η σκηνοθεσία επτά ανοιχτών προβληματικών καταστάσεων, περιγραφή και ανάλυση των πειραματισμών στις σχολικές τάξεις καθώς και προτάσεις εκφωνήσεων άλλων προβλημάτων. Τέλος γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης του καταγεγραμμένου ερευνητικού υλικού.

Περιεχόμενα

Η προβληματική του ανοιχτού προβλήματος
Η παιδαγωγική του ανοιχτού προβλήματος
Προβληματισμοί πάνω στις υποθέσεις και τη μεθοδολογία της έρευνας
Οι πειραματικές καταστάσεις: Σκιαγράφηση των πειραματικών καταστάσεων έρευνας με ανοιχτά προβλήματα | Εκφωνήσεις προβλημάτων για τη σκηνοθεσία άλλων καταστάσεων
Όψεις αξιολόγησης της πρακτικής
Απόπειρα ερμηνείας της πρακτικής
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Παιχνίδια Αντικείμενα

15,00 13,50