Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Πραγματολογία

19,91 17,92

Πραγματολογία

19,91 17,92

  • Κωδ. Ευδόξου:
   50658640
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1693-9
  • Έκδοση:
   1η, Ιούνιος 2015
  • Κωδ. καταλόγου:
   9594020
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   288
Περιγραφή

Η Πραγματολογία είναι ο κλάδος της Γλωσσολογίας που ασχολείται με τη χρήση της γλώσσας σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, μελετά τον τρόπο με τον οποίο το γλωσσικό και εξωγλωσσικό περιβάλλον, οι σχέσεις και οι κοινωνικοί ρόλοι των συμμετεχόντων σε κάθε επικοινωνιακή περίσταση επηρεάζουν την παραγωγή και την κατανόηση της σημασίας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούνται περισσότερα από όσα λέγονται ρητά. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στους επιστημονικούς προβληματισμούς του κλάδου αυτού. Καθώς, ωστόσο, κατά τις τελευταίες δεκαετίες μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος έχει επικεντρωθεί στη διαπολιτισμική επικοινωνία και στις δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές μιας γλώσσας ως δεύτερης/ ξένης κατά την πρόσληψη και την παραγωγή πραγματολογικής σημασίας, ένα σημαντικό μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο σε ζητήματα κατάκτησης και διδασκαλίας των πραγματολογικών φαινομένων. Πέρα από μια κριτική επισκόπηση των φαινομένων, περιλαμβάνονται δραστηριότητες που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση και εμπέδωσή τους, καθώς και μια σειρά από προτάσεις και δραστηριότητες για τη γλωσσική διδασκαλία. Συνεπώς, το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε ερευνητές, σε όσους διδάσκουν μια γλώσσα ως δεύτερη/ ξένη και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τον τρόπο με τον οποίο επιτελείται η γλωσσική επικοινωνία.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Πραγματολογία: η σημασία στην επικοινωνία
Δείξη: η κωδικοποίηση της φυσικής και της σχετικής απόστασης
Γλωσσικές πράξεις
Συνομιλιακά υπονοήματα
Γλωσσική ευγένεια
Πραγματολογία της Διαγλώσσας
Η διδασκαλία της Πραγματολογίας στη Γ2
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο όρων
Ευρετήριο ονομάτων

[Περισσότερα...]