Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ποιότητα Εκπαίδευσης

20,00 18,00

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Ποιότητα Εκπαίδευσης

 • Θεωρήσεις, σύγχρονες προσεγγίσεις και μεθοδολογίες αξιολόγησης και βελτίωσης

20,00 18,00

  • Κωδ. Ευδόξου:
   94644048
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2055-4
  • Έκδοση:
   1η, Δεκεμβρίου 2019
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557376
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   356
Περιγραφή

Η ανάγκη να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση ένα αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας, το οποίο θα λειτουργεί ως μοχλός συνεχούς βελτίωσής της, είναι επιτακτική. Προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση θεωρούμε ότι μπορεί να συμβάλει, σε σημαντικό βαθμό, η έγκυρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και όλων των ενδιαφερόμενων μερών αναφορικά με το θεωρητικό πλαίσιο, τις μεθοδολογίες και τους τρόπους εφαρμογής σύγχρονων προσεγγίσεων αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας στην εκπαίδευση. Την παραπάνω ενημέρωση φιλοδοξεί να παράσχει στους εκπαιδευτικούς (υποψήφιους και εν ενεργεία) αλλά και σε όλους τους ενδιαφερόμενους για την ποιότητα της εκπαίδευσης και τη βελτίωσή της το ανά χείρας βιβλίο, το οποίο παρουσιάζει τις θεωρητικές διαστάσεις και τις πρακτικές πτυχές του υπό μελέτη ζητήματος, καθώς και τις σύγχρονες προσεγγίσεις και μεθοδολογίες αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας στην εκπαίδευση. Παράλληλα, το ειδικότερο ενδιαφέρον της μελέτης εστιάζεται στον προσδιορισμό ενός εννοιολογικού πλαισίου αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας στην εκπαίδευση, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση αναφοράς για την ερμηνεία και την αξιολόγηση της συμβατότητας και της αποτελεσματικότητας των διάφορων προσεγγίσεων και πολιτικών ποιότητας, αλλά και για την ανάπτυξη και την υιοθέτηση νέων πρωτοβουλιών.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Ορισμοί, εννοιολογικές προσεγγίσεις και αναγκαιότητα της ποιότητας
Διαχρονική εξελικτική πορεία των συστημάτων ποιότητας: από την επιθεώρηση και τον έλεγχο ποιότητας στη διασφάλιση ποιότητας και στην ολική ποιότητα
Διοίκηση ολικής ποιότητας
Η ποιότητα στον τομέα των υπηρεσιών
Ποιότητα εκπαίδευσης
Διοίκηση ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση – θεωρητικό πλαίσιο
Διοίκηση ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση – βασικές αρχές εφαρμογής
Μοντέλα ποιότητας στην εκπαίδευση
Πρότυπα πιστοποίησης της ποιότητας στην εκπαίδευση
Εργαλεία και τεχνικές συλλογής, μέτρησης και ερμηνείας δεδομένων για τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση
Επανασχεδιασμός διαδικασιών, διαρκής βελτίωση ποιότητας και κύκλοι ποιότητας
Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας
Οργανωσιακή μάθηση
Ποιοτική εκπαιδευτική κουλτούρα
Η συγκριτική ανάλυση επιδόσεων (benchmarking) στην εκπαίδευση
Εννοιολογικό πλαίσιο αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας στην εκπαίδευση – μια πρόταση εφαρμογής
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα