Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ποιος Φοβάται τις Νέες Τεχνολογίες;

10,50 9,45

Ποιος Φοβάται τις Νέες Τεχνολογίες;

10,50 9,45

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31969
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-073-0
  • Έκδοση:
   1η, Ιανουάριος 2003
  • Κωδ. καταλόγου:
   402073
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   169
Περιγραφή

Στην αυγή της νέας χιλιετίας η δύναμη των νέων τεχνολογιών είναι αδιαμφισβήτητη. Αποτελούν το σύγχρονο κεφάλαιο, το βασικό εργαλείο της οικονομικής παραγωγικής δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία εξελίσσεται η επιστημονική παραγωγή και η επικοινωνιακή δραστηριότητα. Και το σχολείο, το οποίο αποτελεί τον κοινωνικό θεσμό που θα πρέπει να εξελίσσεται συνεχώς ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μαθησιακές και παραγωγικές ανάγκες, θα πρέπει να οριοθετήσει εκ νέου τους μηχανισμούς και τις μεθόδους του, ώστε να παραμείνει αποτελεσματικό και κυρίως παραγωγικό. Οι ερευνητές και οι σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής έχουν αντιληφθεί το ρόλο και την ενδεχόμενη χρησιμότητα της Πληροφοριακής-Επικοινωνιακής Τεχνολογίας (ΠΕΤ) και βήμα-βήμα προωθούν την εισαγωγή της στη σχολική πραγματικότητα, προσδοκώντας τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη τόσο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς όσο και για το εκπαιδευτικό σύστημα αυτό καθεαυτό. Μέσα από την παρούσα ερευνητική προσπάθεια επιχειρούμε να καταγράψουμε τις απόψεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών του Δημοτικού Σχολείου για την εισαγωγή της ΠΕΤ στο σχολικό περιβάλλον και τους τρόπους αξιοποίησής της στην εκπαιδευτική πράξη.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Πληροφοριακή – Επικοινωνιακή Τεχνολογία και Εκπαιδευτικοί. Θεωρητικά ζητήματα και πρακτικά προβλήματα, Β.Δ.
Μεθοδολογία της έρευνας, Α.Κ.
Αποτελέσματα της συνέντευξης, Α.Α., Μ.Ζ., Μ.Κ., Σ.Μ., Δ.ΤΖ.
Αποτελέσματα της έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίου, Π.Κ., Α.Μ., Θ.Μ., Ο.Ν., Κ.Π., Γ.Σ., Θ.ΤΕ., Ε.ΤΣΙΡ.
Αποτελέσματα της ανάλυσης περιεχομένου, Χ.Α., Ι.Α., Ι.Κ., Μ.Μ., Κ.Σ.
Σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας, Α.Κ., Β.Δ., Ε.Μ.
Βιβλιογραφία
Παράρτημα Πινάκων

[Περισσότερα...]