Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Τα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα

19,91 17,92

Τα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα

19,91 17,92

Περιγραφή

Τα σημερινά Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών αντικατέστησαν τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες και τις Σχολές Νηπιαγωγών. Η εξέλιξη αυτή σημειώνει μια ριζική μεταβολή και συνιστά από μόνη της μια πραγματική τομή στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον της παρούσας έρευνας εστιάζεται σε τρία ερωτήματα: 1) ποιες συνθήκες οδήγησαν στη βαθιά αυτή τομή, στη ρήξη με το παρελθόν; 2) πόσο βαθιά ήταν η τομή; 3) πόσο τα νέα αυτά τμήματα προσπάθησαν να λάβουν υπόψη τους τα νέα δεδομένα στο χώρο της εκπαίδευσης που προκύπτουν από τις ριζικές και ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στην κοινωνία;

Περιεχόμενα

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας πριν την ίδρυση ΠΠΤ
Η ίδρυση των ΠΠΤ
ΠΠΤ: Δέκα χρόνια μετά την ίδρυσή τους: Διοικητική ένταξη, ΔΕΠ, Οργανωτική δομή, Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών: Οργανωτική δομή και γνωστικά αντικείμενα
Η πρακτική άσκηση στα ΠΠΤ
Προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου στα ΠΠΤ
Κριτική προσέγγιση των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στα ΠΠΤ
ΠΠΤ: Τάσεις και προοπτικές

[Περισσότερα...]