εξώφυλλο Τα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα

Τα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα

19,91 17,92

Περιγραφή

Τα σημερινά Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών αντικατέστησαν τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες και τις Σχολές Νηπιαγωγών. Η εξέλιξη αυτή σημειώνει μια ριζική μεταβολή και συνιστά από μόνη της μια πραγματική τομή στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον της παρούσας έρευνας εστιάζεται σε τρία ερωτήματα: 1) ποιες συνθήκες οδήγησαν στη βαθιά αυτή τομή, στη ρήξη με το παρελθόν; 2) πόσο βαθιά ήταν η τομή; 3) πόσο τα νέα αυτά τμήματα προσπάθησαν να λάβουν υπόψη τους τα νέα δεδομένα στο χώρο της εκπαίδευσης που προκύπτουν από τις ριζικές και ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στην κοινωνία;

Περιεχόμενα

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας πριν την ίδρυση ΠΠΤ
Η ίδρυση των ΠΠΤ
ΠΠΤ: Δέκα χρόνια μετά την ίδρυσή τους: Διοικητική ένταξη, ΔΕΠ, Οργανωτική δομή, Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών: Οργανωτική δομή και γνωστικά αντικείμενα
Η πρακτική άσκηση στα ΠΠΤ
Προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου στα ΠΠΤ
Κριτική προσέγγιση των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στα ΠΠΤ
ΠΠΤ: Τάσεις και προοπτικές

[Περισσότερα...]

Τα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα

19,91 17,92