Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Παγκοσμιοποίηση, ΟΝΕ και Οικονομική Προσαρμογή

16,92 15,23

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31923
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-027-7
  • Έκδοση:
   1η, Φεβρουάριος 2002
  • Κωδ. καταλόγου:
   402027
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   15,5 x 24
  • Σελίδες:
   214
Περιγραφή

Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσει τα βασικά χαρακτηριστικά, το περιεχόμενο και τις συνέπειες της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα στις δεκαετίες 1980 και 1990. Η ιδεολογική κυριαρχία της αγοράς, η παγκοσμιοποίηση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου και η ένταξη της Ελλάδα στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση είναι σήμερα οι κρίσιμοι περιορισμοί πολιτικής και οι προσδιοριστικοί παράγοντες του νέου πλαισίου οικονομικής διαχείρισης της χώρας μας. Η μελέτη αναδεικνύει τη νεοφιλελεύθερη προσαρμογή της οικονομικής πολιτικής εξετάζοντας τον πολιτικό-εκλογικό κύκλο της χώρας και ερμηνεύει την εξέλιξη των βασικών ισοζυγίων και διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας και την πορεία σύγκλισής της με την ΕΕ. Η ανάλυση καταλήγει στην ανάγκη αναζήτησης ενός νέου μείγματος οικονομικής πολιτικής με κοινωνικό και αναπτυξιακό προσανατολισμό στην Ελλάδα και στην ΕΕ.

Περιεχόμενα

Ευχαριστίες
Εισαγωγή
Παγκοσμιοποίηση, ΟΝΕ και το Νέο Πλαίσιο Οικονομικής Διαχείρισης
Πολιτικοί – Εκλογικοί Κύκλοι και η Νεοφιλελεύθερη Προσαρμογή της Οικονομικής Πολιτικής
Μετασχηματισμός και Προσαρμογή του Μακροοικονομικού Συστήματος: Ο Ρόλος της Οικονομικής Πολιτικής
Αντί Επιλόγου: Ανάπτυξη και Οικονομική Πολιτική
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Έγραψαν

Παγκοσμιοποίηση, ΟΝΕ και Οικονομική Προσαρμογή

Μια ενδιαφέρουσα μελέτη της ελληνικής οικονομίας από τη δεκαετία του 1980 μέχρι σήμερα παρουσιάζει ο Γιώργος Αργείτης,ο οποίος διδάσκει Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αφετηρία εξέτασης της ελληνικής οικονομίας είναι το 1981, η χρονιά ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ και σημείο κατάληξης η είσοδος της χώρας στην ΟΝΕ και η υιοθέτηση του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος. Κάθε κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στις επιμέρους πολιτικές των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ ανά περίοδο, ενώ σε μια μεγαλύτερη ενότητα ερευνάται η πορεία της ελληνικής οικονομίας στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο και οι στόχοι που πρέπει να τεθούν στα επόμενα χρόνια.

ΟΤΕΝΕΤ, 11/2/2003

Μακροοικονομική Ανάλυση και Ελληνική Οικονομία

27,87 25,08