Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Οργάνωση και η Λειτουργία των Ομάδων στο Νηπιαγωγείο

11,94 10,75

Η Οργάνωση και η Λειτουργία των Ομάδων στο Νηπιαγωγείο

11,94 10,75

Περιγραφή

Η οργάνωση και η λειτουργία ομάδων στη σχολική τάξη αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ολόπλευρη και ισορροπημένη ανάπτυξη του παιδιού. Μέχρι σήμερα, οι ομαδικές εργασίες που γίνονται στα Νηπιαγωγεία δεν ξεπερνούν τα όρια και τις επιδιώξεις των μεμονωμένων δραστηριοτήτων, καθώς δεν υπάγονται σε κάποιο συνολικό πρόγραμμα ομαδικής αγωγής. Το βιβλίο αυτό -καρπός πολύχρονης ενασχόλησης της συγγραφέως με το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός προγράμματος που οδηγεί σταδιακά το παιδί στη διαμόρφωση συνείδησης μέλους μιας ομάδας και στη συνειδητή ανάληψη πολυεπίπεδης ομαδικής δράσης- αποτελεί την αναλυτική παρουσίαση του ενλόγω προγράμματος όπως έχει ήδη πειραματικά εφαρμοστεί, καθώς και την κατάδειξη των ιδιαίτερα θετικών παιδαγωγικών του αποτελεσμάτων.

Περιεχόμενα

Μοίρασμα εμπειριών: Με όλη την ομάδα, με ζευγάρια, με τετραμελείς και εξαμελείς ομάδες
Πρόγραμμα κοινωνικής αγωγής
Συγκρότηση και λειτουργία ομάδων: Ζωγραφική, χειροτεχνία, κίνηση, λόγος, μουσική με ζευγάρια
Με όλη την ομάδα
Διομαδικές ασκήσεις

[Περισσότερα...]