Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ασκήσεις Ψυχοκινητικής με Όργανα

Περιγραφή

Η ψυχοκινητική αγωγή παίζει αποφασιστικό ρόλο στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, γι’ αυτό και καταλαμβάνει σημαντικότατο μέρος του προγράμματος του Νηπιαγωγείου. Η επιλογή του κατάλληλου υλικού, ο καθορισμός συγκεκριμένων στόχων – απ’ όπου δεν πρέπει να απουσιάζουν η νοητική, αισθητική και κοινωνική ανάπτυξη του νηπίου -, καθώς και η ανεύρεση των προσφορότερων δραστηριοτήτων, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την πετυχημένη εφαρμογή ενός ψυχοκινητικού προγράμματος. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια ευρεία συλλογή ασκήσεων, που έχουν όλες τους ελεγχθεί και στην πράξη ώστε να είναι σίγουρη η δυνατότητα της πρακτικής εφαρμογής τους και που, φυσικά, μπορούν να επεκταθούν από κάθε νηπιαγωγό ξεχωριστά, με βάση την πείρα, τις γνώσεις και τη φαντασία του.

Περιεχόμενα

Πατούσες
Μπάλα
Μπάλες
Πλάκες
Ξυλοπόδαρα
Γιγαντότουβλα
Στεφάνια

[Περισσότερα...]