Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Μικροικονομική Πολιτική: Μέτρα και Εφαρμογές

16,92 15,23

Μικροικονομική Πολιτική: Μέτρα και Εφαρμογές

16,92 15,23

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-7643-75-9
  • Έκδοση:
   1η, 1998
  • Κωδ. καταλόγου:
   643755
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   250
Περιγραφή

Ο σκοπός του βιβλίου είναι διττός. Πρωταρχικός σκοπός είναι η παρουσίαση με συνοπτικό τρόπο της μοντέρνας οικονομικής ανάλυσης γύρω από διάφορα μέτρα Μικρο-οικονομικής Πολιτικής, δηλαδή μέτρα πολιτικής τα οποία επιχειρούν, μέσω παρέμβασης είτε στην κατανομή των πόρων μεταξύ κλάδων ή στην οργάνωση συγκεκριμένων αγορών ή στη συμπεριφορά των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε αυτές να ανορθώσουν την αποδοτικότητα αυτών των αγορών και, επομένως, την κοινωνική ευημερία. Ένας άλλος σκοπός ου βιβλίου είναι να εξετασθούν εφαρμογές μέτρων Μικρο-οικονομικής πολιτικής ιδιαίτερα για την περίπτωση της Ελλάδας.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Μικρο-οικονομική πολιτική: ο ρόλος και η σημασία της, Ι.Σ.Κ.
Ρυθμιστική πολιτική, Κ.Γ.
Ιδιωτικοποιήσεις / αποκρατικοποιήσεις, Ι.Σ.Κ.
Βιομηχανική πολιτική, Ι.Σ.Κ.
Τεχνολογική πολιτική, Ι.Σ.Κ.
Πολιτική ανταγωνισμού, Ι.Σ.Κ.
Διασυνδέσεις μεταξύ μέτρων τεχνολογικής πολιτικής και πολιτικής ανταγωνισμού, Ι.Σ.Κ.
Περιβαλλοντική πολιτική: θεωρία και πρακτική, Α.Ξ.

[Περισσότερα...]