Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Μακροοικονομική Διαχείριση και Αναπτυξιακή Εμπλοκή

4,98 4,48

Μακροοικονομική Διαχείριση και Αναπτυξιακή Εμπλοκή

4,98 4,48

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32328
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0484-8
  • Έκδοση:
   1η, 1993
  • Κωδ. καταλόγου:
   550194
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   175
Περιγραφή

Οι αναλύσεις που περιλαμβάνονται στον τόμο αυτό αναφέρονται σε ένα ευρύ φάσμα ερμηνειών των μακρο-οικονομικών και παραγωγικών ανισορροπιών, που σφραγίζουν σήμερα την ελληνική οικονομία. Θέματα επενδύσεων, τεχνολογικών και βιομηχανικών αδυναμιών, οι επιπτώσεις από την ενσωμάτωση στη διεθνή αγορά, τάσεις στη διανομή του εισοδήματος, η σημασία από την απελευθέρωση των κεφαλαίων, οι προοπτικές μιας αναπτυξιακής πολιτικής αποτελούν αντικείμενο ανάλυσης. Έτσι, πέρα από τις δημοσιονομικές ανισορροπίες που τείνουν να μονοπωλούν τις ερμηνείες των σύγχρονων ελληνικών προβλημάτων, αναλύεται ένα ολόκληρο πλέγμα παραγόντων, σχέσεων και φαινομένων της παραγωγικής διαδικασίας και της ανταγωνιστικής βάσης της ελληνικής οικονομίας, και παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους διαπλέκονται και αλληλοεπηρεάζονται μακρο-οικονομικές ανισορροπίες και διαρθρωτικές αδυναμίες.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Ολοκλήρωση στη διεθνή αγορά και επιπτώσεις στη βιομηχανική και τεχνολογική οργάνωση της οικονομίας, Τ.Γ.
Κοινοτική διαρθρωτική πολιτική και εθνική αναπτυξιακή στρατηγική στην πορεία της ΟΝΕ, Λ.Κ. (σχόλια: Ν. Κ.)
Αλλαγές στη δομή και κατανομή εισοδήματος στην Ελλάδα σε περίοδο διαρθρωτικών μεταβολών, Α.Σ. – ΣΤ.Ζ. (σχόλια: Β.Δ.)
Ιδιωτικοποίηση και ελευθέρωση αγορών: σκοπιμότητα και μέθοδοι για ανάπτυξη, Γ.Κ. (σχόλια: Β.Δ.)
Μεγέθυνση, πληθωρισμός και ισοζύγιο πληρωμών στην Ελλάδα: ο μακροχρόνιος ρόλος της οικονομικής πολιτικής, Γ.Α.
Εγχώριες τιμές, διεθνείς τιμές και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, Δ.Μ. – Γ.Σ.
Κινητικότητα κεφαλαίου και οικονομική πολιτική, Σ.Θ.
Κεντρικοί άξονες οικονομικής πολιτικής για έξοδο από την κρίση, Κ.Β.

[Περισσότερα...]