Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Λυσίου, Υπέρ Μαντιθέου

9,70 8,73

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0809-9
  • Έκδοση:
   1η, 1999
  • Κωδ. καταλόγου:
   9120331
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   167
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό προτάσσεται σύντομη εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ρητορική, καθώς και στον Λυσία και το έργο του. Ακολουθεί το κείμενο του δικανικού αυτού λόγου με αντίκρυ του πιστή μετάφραση στη νεοελληνική. Το κείμενο συνοδεύεται με σχόλια γραμματικά, ετυμολογικά, συντακτικά και ερμηνευτικά, που είναι απαραίτητα στη στήριξη του μαθήματος στην τάξη για τη διευκόλυνση των μαθητών στις γραπτές εξετάσεις. Παρατίθεται επίσης απαντήσεις στις ασκήσεις του διδακτικού βιβλίου και πρόσθετες ασκήσεις νέου τύπου, για να βοηθηθούν οι μαθητές στην εμπέδωση της ύλης. Σε επίμετρο περιέχεται πλήρης κατάλογος ανωμάλων ρημάτων και σε παράρτημα μερικά κριτικά κείμενα για την καλύτερη γνωριμία του Λυσία και του έργου του.

Περιεχόμενα

Σύντομη εισαγωγή: Ρητορική και ρήτορες, τα μέρη της έντεχνης ρητορικής, τα συνηθέστερα "ρητορικά σχήματα", η "ρητορική τέχνη" του Λυσία, Μερικές οδηγίες για τη διδασκαλία του ρητορικού λόγου, Διδακτικοί στόχοι
Κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια, Απαντήσεις στις Ασκήσεις του Σχολικού Βιβλίου, Πρόσθετες ασκήσεις
Πίνακας ανωμάλων ρημάτων
Παράρτημα: Κείμενα για μια καλύτερη γνωριμία με τον Λυσία και την τέχνη του

[Περισσότερα...]

Ομηρικά Έπη: Οδύσσεια

10,80 9,72