Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Λεξικό Αντιδανείων και Ελληνογενών Ξένων όρων της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

27,87 25,08

Λεξικό Αντιδανείων και Ελληνογενών Ξένων όρων της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

27,87 25,08

Περιγραφή

Ανασκαλεύοντας τα «δάνεια» της Ελληνικής, θα συναντήσουμε ένα μεγάλο αριθμό αντιδανείων λέξεων. Λέξεων, με αρχαιοελληνική συνήθως προέλευση, που πλούτισαν με την παρουσία τους άλλες γλώσσες και κάποια στιγμή επέστρεψαν στην κοιτίδα τους σα νέες, αλλοιωμένες όμως σε κάποιο βαθμό και συχνά, εξαιτίας των αλλεπάλληλων φωνητικών και σημασιολογικών μεταβολών, δύσκολα αναγνωρίσιμες ως προς την αρχική δομή τους. Το μεγαλύτερο αριθμό των λέξεων αυτών κατέχουν οι ελληνογενείς ξένοι όροι που φανερώνουν τη δυναμική διείσδυση της Ελληνικής στα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία έρευνας. Η συστηματική λημματογράφηση των αντιδανείων οδήγησε για πρώτη φορά στην κατηγοριοποίηση των λέξεων αυτών και στη συγκριτική τους μελέτη με βάση το φαινόμενο του δανεισμού. Η αναζήτηση της ιστορικής-ετυμολογικής καταγραφής αποτελεί πρόκληση για κάθε αναγνώστη, για κάθε μελετητή, για κάθε ανήσυχο πολίτη.

Περιεχόμενα

Βραχυγραφίες
Εισαγωγή
Λημματολόγιο αντιδανείων
Λημματολόγιο ελληνογενών ξένων όρων
Παράρτημα Α: Λεξιλογικές ασκήσεις
Παράρτημα Β΄: Απαντήσεις των ασκήσεων
Καταλήξεις
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες