Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης

18,91 17,02

Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης

18,91 17,02

Περιγραφή

Τα σχολείο με τις πρακτικές που εγκαθιστά ως εντελοδόχος θεσμός, ή με τις πρακτικές που επιτρέπει να εγκαταστήσουν σ’ αυτό οι οργανώσεις ρόλων που το συνιστούν, δε φαίνεται να ασκεί πολιτική παιδεία. Και δεν ασκεί, γιατί η εσωτερική λογική του, δηλαδή η φιλοσοφία-ιδεολογία της δομής και οργάνωσής του, αφομοιώνοντας ευνουχίζει κάθε νόημα των πρακτικών προς αυτή την κατεύθυνση, ακόμη και εκείνων των πρακτικών που δεδηλωμένα θα έπρεπε να αποβλέπουν στην πολιτική ευαισθητοποίηση, δηλαδή στη σύσταση υποδομής γένεσης σταθερού ενδιαφέροντος για τα κοινά, τουτέστιν στην πολιτική παιδεία. Φαίνεται πως εντός του σχολείου οι μαθητές αυτο-ασκούν τις πολιτικές τους ευαισθησίες με εκείνες μόνο τις πρακτικές, που είτε τις δανείζονται έξω από το σχολείο, είτε τις επινοούν, στις περιπτώσεις που αμφισβητούν το σχολείο ή υπερασπίζονται δυναμικά τα δικαιώματά τους, δηλαδή με τις πρακτικές όχι τόσο της αντίστασης όσο ανταρσίας. Αυτή όμως η αυθόρμητη ή ενδεχομένως υποκινούμενη και κατευθυνόμενη από αλλού αυτο-παιδεία μπορεί να αποδειχθεί στρεβλή. Είναι φανερό πώς η ευθύνη των εκπαιδευτικών είναι μεγάλη, αφού είναι οι μόνοι που, παρά τον θεσμικό ή άλλο έλεγχο που υφίστανται και αυτοί, μπορούν με τις πρακτικές επικοινωνίας τους να ασκήσουν πολιτική παιδεία, αν βέβαια οι ίδιοι διαθέτουν.

Περιεχόμενα

Η αναπαραγωγή των κοινωνικών τάξεων μέσα από τους σχολικούς μηχανισμούς
Το παράδοξο μιας χώρας αναλφάβητης και ταυτόχρονα υπερεκπαιδευμένης
Μερικοί από τους παράγοντες που καθορίζουν την πορεία του μαθητή στο σχολείο
Η γλώσσα και η ιδεολογική της λειτουργία στο χώρο της εκπαίδευσης
Ο σκοπός της ελληνικής εκπαίδευσης και οι κοινωνικοί προσδιορισμοί του
Ο Έλληνας εκπαιδευτικός και οι κοινωνικές του εξαρτήσεις
Η κοινωνική ανάγκη ελέγχου της "ροής" του μαθητικού πληθυσμού προς τις ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης και η εξέλιξη της βαθμολογικής κλίμακας στην Ελλάδα
Σχολείο και κοινωνική αναπαραγωγή
Η πολιτική παιδεία μέσω των σχολικών πρακτικών
Η αντιστοίχιση των κοινωνικών τάξεων με τις σχολικές βαθμίδες και κατευθύνσεις.

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες