Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

“… Και Ουχί Καλλυβογράμματα…”

22,89 20,60

“… Και Ουχί Καλλυβογράμματα…”

  • Η Διδασκαλία του Γλωσσικού Μαθήματος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση επί Κρητικής Πολιτείας

22,89 20,60

Περιγραφή

Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά, με βάση αρχειακό υλικό από το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης των Χανίων, ένας χώρος που ελάχιστα έως ουδόλως έχει μέχρι σήμερα ερευνηθεί: η Εκπαίδευση επί Κρητικής Πολιτείας. Εξετάζονται θέματα σχολικών εγχειριδίων και διδακτικής της Μητρικής Γλώσσας στα σχολεία της Κρητικής Πολιτείας και ευρύτερα του ελληνικού χώρου. Γενικά στο βιβλίο αυτό επιχειρείται να παρουσιαστεί το ιδιαίτερα προοδευτικό και δημιουργικό κλίμα στα σχολεία της αρτισύστατης Πολιτείας και να αναδειχθούν οι στόχοι των Αναλυτικών Προγραμμάτων της περιόδου, καθώς και οι τάσεις και στάσεις απέναντι στη Γλωσσικό Ζήτημα, ιδιαιτέρως στο χώρο της Εκπαίδευσης κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Ιστορική επισκόπηση και αναλυτικά προγράμματα
Τα αλφαβητάρια
Τα αναγνωσματάρια
Η διδασκαλία της γραμματικής
Από την ανάγνωση και γραφή στην παραγωγή γραπτού λόγου
Γενική βιβλιογραφία
Παράρτημα
Αλφαβητάρια
Τα κείμενα: Τα δύο ορφανά, Η νέα γραμματική, Οδηγίαι περί του τρόπου της διδασκαλίας των εκθέσεων
Πίνακας ονομάτων, πραγμάτων και όρων

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες