Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κατανοώντας τον Καπιταλισμό

69,67 62,70

Κατανοώντας τον Καπιταλισμό

69,67 62,70

  • Κωδ. Ευδόξου:
   41959120
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1585-7
  • Έκδοση:
   2η συμπληρωμένη, Νοέμβριος 2014 || 1η, 1999
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550608
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   21 x 29
  • Σελίδες:
   800
Περιγραφή

Η καινούρια έκδοση του βιβλίου, αποτελεί μια εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη που ερμηνεύει πώς λειτουργεί ο καπιταλισμός, γιατί ορισμένες φορές δεν λειτουργεί τόσο καλά όσο θα θέλαμε, και πώς με την πάροδο του χρόνου δεν αλλάζει μόνο τη δική του λειτουργία αλλά φέρνει και επανάσταση στον κόσμο γύρω μας.
Η τρισδιάστατη προσέγγιση εστιάζει στον ανταγωνισμό της αγοράς, στις σχέσεις εντολής μεταξύ επιχειρήσεων, κρατών και διεθνών σχέσεων· και στην αλλαγή ως κύριο χαρακτηριστικό της καπιταλιστικής οικονομίας που υποκινείται από την καινοτομία ή την τεχνική αλλαγή καθώς και στη σύγκρουση για την κατανομή του εισοδήματος.
Το βιβλίο καλύπτει τα βασικά θέματα της προσφοράς και ζήτησης, του ανταγωνισμού στην αγορά, τον ατελή ανταγωνισμό, τη συνολική ζήτηση, τον πληθωρισμό και την ανεργία. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον εξαιρετικό δυναμισμό και στην παραγωγικότητα της καπιταλιστικής οικονομίας· στο ψυχολογικό υπόβαθρο της ανθρώπινης συμπεριφοράς· στη λογική και τους περιορισμούς του αόρατου χεριού του Adam Smith· στην τεχνολογική αλλαγή και στη νέα οικονομία που βασίζεται στην πληροφορική· στην παγκόσμια οικονομική ολοκλήρωση και την επίδρασή της στις εθνικές οικονομίες καθώς και στην ανισότητα τόσο εντός όσο και εκτός των εθνών. Προσφέρει, επίσης, μια κριτική ανάλυση των δογμάτων της νεοκλασικής οικονομικής, μια σαφή εισαγωγή στη θεωρία των συμβολαίων καθώς και υλικό από τις νέες έρευνες στην οικονομική της συμπεριφοράς, των θεσμών και της νέας οικονομίας της γνώσης.
Είναι το πλέον κατάλληλο εγχειρίδιο για διδάσκοντες και φοιτητές μικρο- και μακρο- οικονομικής αλλά και πολιτικής οικονομίας.

Περιεχόμενα

Διαγράμματα και πίνακες
Πρόλογος
Ευχαριστίες
Πηγές των οικονομικών πληροφοριών
Πολιτική Οικονομία: Ο καπιταλισμός συγκλονίζει τον κόσμο. Άνθρωποι, επιλογές και κοινωνία. Η τρισδιάστατη προσέγγιση στην οικονομική. Πολιτική οικονομία, παρελθόν και παρόν. Το πλεόνασμα της παραγωγής: σύγκρουση και αλλαγή. Ο καπιταλισμός ως οικονομικό σύστημα. Ο αμερικανικός καπιταλισμός: συσσώρευση και αλλαγή
Μικροοικονομική: Προσφορά και ζήτηση: Πώς λειτουργούν οι αγορές. Ανταγωνισμός και συντονισμός: το αόρατο χέρι. Καπιταλιστική παραγωγή και κέρδη. Ανταγωνισμός και συγκέντρωση. Μισθοί και εργασία. Τεχνολογία, έλεγχος και σύγκρουση στο χώρο εργασίας
Μακροοικονομική: Το μωσαϊκό της ανισότητας. Πρόοδος και φτώχεια σε παγκόσμια κλίμακα. Συνολική ζήτηση, απασχόληση και ανεργία. Τα διλήμματα της μακροοικονομικής πολιτικής. Πληθωρισμός. Κράτος και οικονομία
Συμπεράσματα: Το μέλλον του καπιταλισμού
Κατάλογος μεταβλητών
Γλωσσάρι
Ευρετήριο όρων

[Περισσότερα...]