Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Πολιτική Οικονομία και η Κριτική της

15,93 14,34

Η Πολιτική Οικονομία και η Κριτική της

15,93 14,34

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31579
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-280-9
  • Έκδοση:
   1η, Δεκέμβριος 2006
  • Κωδ. καταλόγου:
   402280
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   244
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τη θεωρία της Πολιτικής Οικονομίας (Κλασσικής και Μαρξιστικής) έτσι όπως αυτή συγκροτήθηκε και αναπτύχθηκε μέσα τόσο από επιστημονικές συζητήσεις όσο και από κοινωνικές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Στο πρώτο τμήμα του αναλύεται γιατί η επιστήμη των οικονομικών σχέσεων είναι μία «νεαρή» επιστήμη. Επίσης, εξηγείται γιατί και πώς μαζί με τη συγκρότηση των καπιταλιστικών οικονομιών γεννήθηκε και αυτός ο επιστημονικός κλάδος αλλά και γιατί η πρώτη κυρίαρχη εκδοχή του πήρε τη μορφή της Κλασσικής Πολιτικής Οικονομίας. Στη συνέχεια, στο δεύτερο τμήμα του βιβλίου, παρουσιάζεται ο βασικός θεωρητικός πυρήνας της Κλασσικής Πολιτικής Οικονομίας έτσι όπως αυτός συγκροτήθηκε και αναπτύχθηκε από τους κυριότερους εκπροσώπους της (Σμιθ, Ρικάρντο). Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην Εργασιακή Θεωρία της Αξίας, που αποτέλεσε το θεμελιακό αναλυτικό πλαίσιο της Κλασσικής Πολιτικής Οικονομίας. Στο τρίτο τμήμα του βιβλίου παρουσιάζεται η Μαρξιστική Πολιτική Οικονομία και αναλύεται διεξοδικά η Αξιακή Θεωρία της Αφηρημένης Εργασίας, η θεωρία της υπεραξίας και η διαδικασία αναπαραγωγής του οικονομικού συστήματος. Το βιβλίο αυτό συνδυάζει στοιχεία από την οικονομική ιστορία και την ιστορία της οικονομικής σκέψης για να παρουσιάσει τη θεωρητική ανάλυση της Κλασσικής και της Μαρξιστικής Πολιτικής Οικονομίας.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Κλασική πολιτική οικονομία, μαρξιστική πολιτική οικονομία και οικονομικά
Τα πρώτα βήματα του καπιταλισμού και οι προπομποί τηςπολιτικής οικονομίας
Η ανάπτυξη του καπιταλισμού και η συγκρότηση της κλασικής πολιτικής οικονομίας
Ο Marx και η κριτική της πολιτικής οικονομίας
Η αξιακή θεωρία της αφηρημένης εργασίας και η ανάπτυξη της αξιακής μορφής
Η θεωρία της υπεραξίας
Το ποσοστό κέρδους, ο μετασχηματισμός των αξιών σε τιμές παραγωγής και το συνολικό κύκλωμα του κεφαλαίου
Ο νόμος της αξίας
Συσσώρευση και αναπαραγωγή
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]