Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Το Ιστορικό Γίγνεσθαι της Ψυχολογίας

33,84 30,46

Το Ιστορικό Γίγνεσθαι της Ψυχολογίας

 • Από τις μυθολογικές αντιλήψεις περί της ψυχής ως τη μετατροπή της ψυχολογίας σε ανεξάρτητη επιστήμη

33,84 30,46

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32096
  • Εκδόσεις:
  • Σειρά:
  • Τόμος:
   30
  • ISBN:
   978-960-01-1324-2
  • Έκδοση:
   1η, Μάρτιος 2010
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571059
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   527
Περιγραφή

Τι μπορεί να προσφέρει η μελέτη της Ιστορίας της Ψυχολογίας στους σύγχρονους ψυχολόγους; Με ποιους τρόπους πραγματοποιείται η διερεύνηση της Ιστορίας της Ψυχολογίας; Ποια ήταν η ιστορική πορεία που οδήγησε στη μετατροπή της Ψυχολογίας σε ανεξάρτητη επιστήμη; Πως διαμορφώθηκε ιστορικά ο εννοιολογικός εξοπλισμός της Ψυχολογίας; Ποιες ήταν οι ιστορικές και πολιτισμικές διαδικασίες, που επέδρασαν στη διαμόρφωση της Ψυχολογίας σε διαφορετικές χώρες; Αυτά είναι ορισμένα από τα ερωτήματα τα οποία τίθενται και επιχειρείται η εξέτασή τους στο παρόν βιβλίο.
Σ’ αυτό το βιβλίο επιχειρείται η μελέτη της μακρόχρονης και αντιφατικής ιστορικής και γνωσιακής διαδικασίας, που οδήγησε στη διαμόρφωση της Ψυχολογίας ως ανεξάρτητης επιστήμης. Σε αντιδιαστολή με τις ευρέως διαδεδομένες προσεγγίσεις, που αναγάγουν την Ιστορία της επιστήμης σε απλή περιγραφή θεωριών, στην παρούσα εργασία επιχειρείται η επιστημολογική, μεθοδολογική διερεύνηση της διαδικασίας εμφάνισης και διαμόρφωσης της επιστημονικής γνώσης (στη συγκεκριμένη περίπτωση, της ψυχολογικής γνώσης). Χαρακτηριστικό γνώρισμα του παρόντος βιβλίου είναι ότι σ’ αυτό επιχειρείται η μελέτη της Ιστορίας της Ψυχολογίας υπό το πρίσμα του ευρύτερου κοινωνικο-ιστορικού πλαισίου και της γνωσιακής συγκυρίας εντός των οποίων διαμορφώνεται η ψυχολογική γνώση.
Η ιστορικοποίηση των ψυχολογικών εννοιών και κατηγοριών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια νέα προσέγγιση της σύγχρονης Ψυχολογίας και των προοπτικών περαιτέρω ανάπτυξής της.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Επιστημολογικά και μεθοδολογικά προβλήματα έρευνας της ιστορίας της ψυχολογίας
Μυθολογικές ψυχολογικές αντιλήψεις και ψυχοθεραπευτικές πρακτικές στην πρωτόγονη κοινωνία
Ψυχολογικές αντιλήψεις στις χώρες της αρχαίας ανατολής
Ψυχολογικές αντιλήψεις στην Αρχαία Ελλάδα και στην Αρχαία Ρώμη
Ψυχολογικές αντιλήψεις κατά τη μετάβαση από την αρχαιότητα στο Μεσαίωνα και τη μεσαιωνική εποχή
Ψυχολογικές αντιλήψεις την εποχή της Αναγέννησης
Η μελέτη της συνείδησης την εποχή της διαμόρφωσης των θεμελίων της νεωτερικής φιλοσοφίας και επιστήμης
Η μετατροπή της ψυχολογίας σε ανεξάρτητη επιστήμη
Συμπεράσματα
Γλωσσάρι εννοιών
Χρονολογικός Πίνακας
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]