Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εισαγωγή στην Ψυχολογία

54,74 49,27

Εισαγωγή στην Ψυχολογία

54,74 49,27

  • Κωδ. Ευδόξου:
   12589335
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1436-2
  • Έκδοση:
   1η, Οκτώβριος 2011
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571074
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   560
Περιγραφή

Η πρώτη ενότητα του έργου Εισαγωγή στην Ψυχολογία καλύπτει τις Βιολογικές, Αναπτυξιακές και Συμπεριφοριστικές Προσεγγίσεις της Ψυχολογίας, καθώς και τον τομέα της Γνωστικής Ψυχολογίας. Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά κεφάλαια όπως: «Η Επιστήμη της Ψυχολογίας», «Βιολογικές Βάσεις της Συμπεριφοράς», «Ανάπτυξη», «Μάθηση», «Αντίληψη», «Μνήμη», «Σκέψη», «Γλώσσα» κ.λπ.
Η δεύτερη ενότητα παρέχει μια ευρεία επισκόπηση του χώρου της Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας. Η παρουσίαση των θεμάτων ισορροπεί επιτυχημένα ανάμεσα στη βασική εισαγωγή και σε μια βαθύτερη εξέταση του χώρου με αναφορές στις ερευνητικές μεθόδους. Το πρώτο μέρος της ενότητας αναφέρεται στην Κοινωνική Ψυχολογία. Ξεκινάει με τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η σκέψη, τα συναισθήματα και η συμπεριφορά των ατόμων επηρεάζονται από την παρουσία των άλλων. Το δεύτερο μέρος της ενότητας αναφέρεται στην Κλινική Ψυχολογία. Αναπτύσσονται οι κυριότερες ψυχοθεραπευτικές σχολές και γίνεται μια συζήτηση σχετικά με την κλινική έρευνα, την ψυχοθεραπευτική πράξη και το μέλλον της.
Με το έργο αυτό καλύπτεται πλήρως ένα μεγάλο κενό στο χώρο της ελληνικής βιβλιογραφίας στη σύγχρονη Ψυχολογία, με ένα έργο, μάλιστα, γραμμένο από Έλληνες ψυχολόγους και ειδικά προσαρμοσμένο στις διδακτικές ανάγκες των Ελλήνων φοιτητών.

Περιεχόμενα

Α’ ενότητα (Βιολογικές αναπτυξιακές και συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις – Γνωστική Ψυχολογία):
Η επιστήμη της ψυχολογίας
Βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς
Η ανάπτυξη
Μάθηση
Γνωστική ψυχολογία
Αντίληψη
Μνήμη
Σκέψη
Γλώσσα
Επεκτείνοντας τα όρια της γνωστικής ψυχολογίας: κίνητρα, συναισθήματα, συνείδηση
Βιβλιογραφία
Γλωσσάρι
Πηγές
Β’ ενότητα (Κοινωνική ψυχολογία – Κλινική ψυχολογία):
Πρόλογος
Κοινωνική ψυχολογία: Εισαγωγή
Ενδο-ατομικές και δι-ατομικές διαδικασίες
Ενδο-ομαδικές και δι-ομαδικές διαδικασίες
Κλινική ψυχολογία: Προσωπικότητα, Εισαγωγή
Θεωρίες της προσωπικότητας
Αποτίμηση της συμπεριφοράς – Δοκιμασίες της προσωπικότητας
Ψυχοθεραπεία: Σύντομη ιστορία της ψυχοθεραπείας
Ψυχοθεραπευτική πράξη

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες