Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ιστορικές Προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης

21,89 19,70

Ιστορικές Προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης

21,89 19,70

Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται ορισμένες από τις ανακοινώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Πάτρα από 4 μέχρι 6 Οκτωβρίου 2002 στο πλαίσιο του 2ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου που οργάνωσε το Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο ” Η Παιδεία στην Αυγή του 21ου Αιώνα”. Οι ανακοινώσεις αυτές αφορούν σε θέματα ιστοριογραφίας, Ιστορίας της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, των αναλυτικών προγραμμάτων, των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, τοπικής ιστορίας κλπ.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Teaching Masculinities: Young hero in traditional education
Τα αναλυτικά προγράμματα του Δημοτικού Σχολείου (1881-1981)
Η νομοθεσία περί σχολικών βιβλίων κατά τον 19ο αιώνα: Η καποδιστριακή μέθοδος
Οι απόψεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας για τη μόρφωση των δασκάλων 1947-1957
Ιστορία της παιδείας και λογικής της ιστορίας
Η συγκριτική προσέγγιση στην ιστορία της εκπαίδευσης
Τα συνταγματικά κείμενα της επταετίας 1967-1974 και η εκπαίδευση
Ο πρώιμος αλφαβητισμός των προτεσταντικών χωρών και οι κοινωνικές και πολιτικές συνέπειές τους: Μια μακρο-ιστορική θεώρηση
Τα αναλυτικά προγράμματα της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου (1959-1993) και οι κοινωνικο-πολιτικές τους διαστάσεις
Μαρξιστική "ορθοδοξία" και σχολική ιστορία στην Ελλάδα: κριτική και προπαγάνδα στην κρίσιμη δεκαετία του 1980
Η παιδεία του πολίτη στο παράδειγμα των μεταρρυθμίσεων 1913, 1964, 1977, 1985 και 1997/98
Αμφισβήτηση της ηγεμονικής γνώσης και ελπίδες επιτυχίας της: Η περίπτωση Ιώσηπου Μοισιόδακα περί το τέλος του 18ου αιώνα
Η "υποδοχή" της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών
Το γλωσσικό ζήτημα και η εκπαίδευση των δασκάλων κατά τις δεκαετίες του 20 και του 30
Διδασκαλικά συνέδρια στην Κρήτη κατά την περίοδο της αυτονομίας της (1989-1913)

[Περισσότερα...]