-40%

Ιστορία Β΄ Γυμνασίου

Ιστορία Β΄ Γυμνασίου

5,63

In stock
Βοήθημα για το Μαθητή. Με Βάση το Σχολικό Βιβλίο. Ρωμαϊκοί και Βυζαντινοί Χρόνοι. Απαντήσεις όλων των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου. Ασκήσεις - Τεστ. Χρονολογικοί πίνακες

5,63

Προβολή καλαθιού
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-10-0006-2
Έκδοση:   1η ανατύπωση, Αύγουστος 1999 (1η έκδοση, 1992)
Κωδ. καταλόγου:   310102
Σχήμα:   14 x 21
Σελίδες:   218

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό γίνεται μια προσπάθεια να απλουστευθεί και να μειωθεί σε έκταση όλη η ύλη που πρέπει να αφομοιώσουν τα παιδιά για τις ανακεφαλαιωτικές τους εξετάσεις. Δίνονται απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις του σχολικού εγχειριδίου, καθώς και σύντομα tests για την επανάληψη της τελευταίας στιγμής. Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχουν χρονολογικοί πίνακες των κυριότερων γεγονότων της ενότητας αυτής.

Περιεχόμενα

Ρωμαϊκή ιστορία: Το ρωμαϊκό κράτος στα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ.. Η ρωμαιοκρατία στην Ελλάδα, Κοινωνικά προβλήματα. Προσπάθειες μεταρρυθμίσεων. Οι εμφύλιοι πόλεμοι, Οι αυτοκρατορικοί χρόνοι
Προς τον Ευρωπαϊκό Μεσαίωνα: Αναζήτηση [Περισσότερα…]