Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ασκήσεις Εμπέδωσης στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα – Γ’ Γυμνασίου

10,85 9,77

Ασκήσεις Εμπέδωσης στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα – Γ’ Γυμνασίου

10,85 9,77

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1252-8
  • Έκδοση:
   1η, Φεβρουάριος 2009
  • Κωδ. καταλόγου:
   9110168
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   245
Περιγραφή

Κάθε βιβλίο περιέχει:
* Αναλυτική παρουσίαση της ύλης κάθε διδακτέας ενότητας με επαγωγική και εποπτική μέθοδο, στηριγμένη στις σύγχρονες αρχές της διαθεματικής διδασκαλίας.
* Διεξοδικές επεξηγήσεις και διαφωτιστικά σχόλια για οποιοδήποτε θέμα ή ακόμη παράλληλο υλικό που δίνεται σε κάθε ενότητα, με κύριο σκοπό να καταστήσει το μάθημα εύληπτο αλλά και ελκυστικό για διδάσκοντες και διδασκομένους.
* Σαφείς και πλήρεις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις και διαθεματικές εργασίες τόσο του βιβλίου του Μαθητή όσο και του βιβλίου του Εκπαιδευτικού που το συνοδεύει.
* Συμπληρωματικές ασκήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου όλων των ειδών για εμπέδωση της ύλης.
*Δείγματα Κριτηρίου Αξιολόγησης Μαθητών.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Ενότητα 1: Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας
Ενότητα 2: Θυσία για την πατρίδα
Ενότητα 3: Η κατοχή της εξουσίας δεν εγγυάται την ευτυχία
Ενότητα 4: Τα πλεονεκτήματα της ειρήνης
Ενότητα 5: Η ισονομία των πολιτών εγγύηση της δημοκρατίας
Ενότητα 6: Η μουσική εξημερώνει
Ενότητα 7: Η επιστήμη στην υπηρεσία της άμυνας του κράτους
Ενότητα 8: Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς
Ενότητα 9: Οι νόμοι επισκέπτονται τον Σωκράτη στη φυλακή
Ενότητα 10: Μια τιμητική εξορία
Ενότητα 11: Επικίνδυνες συμμαχίες
Ενότητα 12: Θεϊκές δυνάμεις
Απαντήσεις στα φύλλα εργασίας.

[Περισσότερα...]