Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου

14,68 13,21

Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου

14,68 13,21

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0877-3
  • Έκδοση:
   1η, Οκτώβριος 2000
  • Κωδ. καταλόγου:
   9120808
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   492
Περιγραφή

Στο βιβλίο επιχειρείται ερμηνευτική προσέγγιση των ενοτήτων της ιστορίας της Α΄ Λυκείου, με σκοπό να διευκολυνθούν διδάσκοντες και διδασκόμενοι στη “συνεργασία” τους στην τάξη. Η ύλη του σχολικού βιβλίου παρέχεται με επιγραμματικό τρόπο, αλλά με μέθοδο επαγωγική και εποπτική για την απρόσκοπτη κατάκτησή της από τους μαθητές. Δίδονται απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου και συνάμα παρατίθνεται ποικίλες ασκήσεις για εμπέδωση ανοικτού και κλειστού τύπου. Το βιβλίο στοχεύει κυρίως στο να κάνει την ύλη του διδακτικού εγχειριδίου προσιτή στους μαθητές και με τις πρόσφορες εργασίες που περιέχει να τους βοηθήσει να την αντιμετωπίσουν με κριτικό πνεύμα και φιλέρευνη διάθεση.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Οι πολιτισμοί της εγγύς ανατολής 15-112
Οι αρχαίοι Έλληνες 113-238
Ελληνιστικοί Χρόνοι 239-280
Ο ελληνισμός της Δύσης. Πολιτισμοί δυτικής Μεσογείου και Ρώμη 281-330
Οι μεγάλες κατακτήσεις 331-362
Η ρωμαΪκή αυτοκρατορία 363-397
Η ύστερη αρχαιότητα 399-443
Πολιτισμοί της Νότιας Ασίας και της ‘Απω Ανατολής 445-463
Απαντήσεις στις ερωτήσεις ελέγχου γνώσεων του σχολικού βοηθήματος
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]