Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ισοκράτους, Περί Ειρήνης

10,30 9,27

Ισοκράτους, Περί Ειρήνης

10,30 9,27

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0811-0
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 2000
  • Κωδ. καταλόγου:
   9120334
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   205
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό προτάσσεται σύντομη εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ρητορική, καθώς και στον Ισοκράτη και το έργο του. Ακολουθεί το κείμενο του δικανικού αυτού λόγου με αντίκρυ του πιστή μετάφραση στη νεοελληνική. Το κείμενο συνοδεύεται με σχόλια γραμματικά, ετυμολογικά, συντακτικά και ερμηνευτικά, που είναι απαραίτητα στη στήριξη του μαθήματος στην τάξη για τη διευκόλυνση των μαθητών στις γραπτές εξετάσεις. Παρατίθεται επίσης απαντήσεις στις ασκήσεις του διδακτικού βιβλίου και πρόσθετες ασκήσεις νέου τύπου, για να βοηθηθούν οι μαθητές στην εμπέδωση της ύλης. Σε επίμετρο περιέχεται πλήρης κατάλογος ανωμάλων ρημάτων και σε παράρτημα μερικά κριτικά κείμενα για την καλύτερη γνωριμία του Ισοκράτη και του έργου του.

Περιεχόμενα

Σύντομη εισαγωγή: Ρητορική και ρήτορες, τα μέρη της έντεχνης ρητορείας, τα συνηθέστερα "ρητορικά σχήματα", η "ρητορική τέχνη" του Ισοκράτη, Το "Ουτοπικό" όραμα του Ισοκράτη στον περί Ειρήνης λόγο του, Μερικές οδηγίες για τη διδασκαλία του ρητορικού λόγου, Διδακτικοί στόχοι
Κείμενο, μετάφραση, σχόλια, απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου, πρόσθετες ασκήσεις νέου τύπου
Πίνακας ανωμάλων ρημάτων
Επίμετρο: μερικά κείμενα για τον Ισοκράτη και το έργο του

[Περισσότερα...]