Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη

17,02 15,32

Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη

17,02 15,32

Περιγραφή

Το βιβλίο αποτελεί μια επιτομή των βασικών εννοιών, του αντικειμένου και της μεθοδολογίας της Διοικητικής Επιστήμης, καθώς και της εξέλιξής της, μέσα από την παρουσίαση των απόψεων των βασικών σχολών της διοικητικής σκέψης και των τάσεων των επικρατούν στο πλαίσιο της σύγχρονης οργανωτικής θεωρίας. Οι συγγραφείς επιχειρούν παράλληλα την κριτική διερεύνηση των θεωριών που αναπτύχθηκαν στο χώρο της Διοικητικής Επιστήμης, την ένταξή τους στο γενικότερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου αναδύθηκαν και τη σύνδεσή τους με τις τάσεις που επικράτησαν στην κοινωνιολογική θεωρία, αναδεικνύοντας τη θέση σύμφωνα με την οποία η Διοικητική Επιστήμη υιοθετεί ως κυρίαρχη την κοινωνιολογική προσέγγιση του αντικειμένου της και εντάσσεται στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αντλώντας πορίσματα από ένα φάσμα θεωρητικών αναλύσεων και συγκριτικών μελετών, εγείρουν ερωτήματα για το μέλλον της Διοικητικής Επιστήμης και για τις προτεραιότητες που θέτει στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας, στην προσπάθειά της να συμβάλει στην κατανόηση στης σύγχρονης οργανωτικής πραγματικότητας.

Περιεχόμενα

Ευρετήριο πινάκων και διαγραμμάτων | Πρόλογος
Η γένεση της διοικητικής επιστήμης
Διοικητική επιστήμη: έννοιες-επιστημολογικές παραδοχές
Πώς εκδηλώνεται η διοίκηση
Σχολές διοικητικής σκέψης
Οργανωτικά πρότυπα
Το γραφειοκρατικό πρότυπο οργάνωσης
Επίλογος
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο ονομάτων
Ευρετήριο όρων
Ευρετήριο πινάκων και διαγραμμάτων

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες