Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές

59,72 53,75

Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές

59,72 53,75

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31893
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-218-2
  • Έκδοση:
   1η, Σεπτέμβριος 2005
  • Κωδ. καταλόγου:
   402218
  • Εξώφυλλο:
   Σκληρό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   828 + ΧΧΧΙI
Περιγραφή

Το βιβλίο εστιάζεται στους τρεις θεμελιώσεις άξονες της οικονομικής επιστήμης: τον ανταγωνισμό εντός του συστήματος της αγοράς, τη μακροοικονομική θεωρία και, τέλος, τα οικονομικά της ανοικτής οικονομίας και της παγκοσμιοποίησης. Συμπεριλαμβάνει, επίσης, την ανάλυση του διεθνούς εμπορίου, των ξένων επενδύσεων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Μερικά από τα κυριότερα χαρακτηριστικά που έχουν καταξιώσει αυτό το βιβλίο ως ένα από τα ευχρηστότερα εγχειρίδια του συγκεκριμένου πεδίου είναι το ότι δεν προϋποθέτει καμία προηγούμενη εξοικείωση με την οικονομική επιστήμη, ότι λαμβάνει υπόψη του πως το οικονομικό περιβάλλον είναι όλο και πιο ανοικτό στην παγκοσμιοποίηση, ότι διακρίνεται για την εξισορρόπηση μεταξύ θεωρίας και εφαρμογών και ότι, τέλος, η σαφήνεια και η απλότητα με τις οποίες εκτίθεται η θεματική του υποστηρίζονται από ένθετα, ερωτήσεις προς διαπραγμάτευση, ασκήσεις και προτάσεις για εμβάθυνση της μελέτης.
Η ελληνική μετάφραση έγινε με βάση την τελευταία έκδοση του έργου στην αγγλική γλώσσα, στην οποία δίνεται έμφαση στην ανάλυση της ιδιωτικοποίησης, του ανταγωνισμού και της ρύθμισης, στην αξιολόγηση του ρόλου του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και στο ρόλο της μετανάστευσης.

Περιεχόμενα

Πρόλογος του επιμελητή
Πρόλογος Β΄ έκδοσης
Πρόλογος Α΄ έκδοσης
Ευχαριστίες
Η ομοφωνία σε θέματα οικονομικής πολιτικής
Τι προκαλεί τη μεγέθυνση των εθνικών οικονομιών;
Μέρος Α΄: Το σύστημα της αγοράς και ο ανταγωνισμός: Η λειτουργία του συστήματος της αγοράς, Αγοραία ζήτηση και τιμολόγηση, Η επιχείρηση σε μια ανταγωνιστική αγορά, Η οικονομική της αγοραίας δύναμης, Πολιτική ανταγωνισμού, ιδιωτικοποίηση και ρύθμιση, Η κρατική παρέμβαση και το σύστημα της αγοράς, Οι επιχειρήσεις και το περιβάλλον, Η πρόσληψη εργαζομένων και οι επενδυτικές αποφάσεις
Μέρος Β΄: Το μακροοικονομικό πλαίσιο: Συνολική προσφορά, συνολική ζήτηση και το επίπεδο των τιμών, Η σταθερότητα των τιμών, ο πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες, Η κατανόηση των επιτοκίων και της νομισματικής πολιτικής, Η ανεργία και η αγορά εργασίας, Δημοσιονομική πολιτική, ελλείμματα προϋπολογισμού και δημόσιο χρέος, Επιχειρηματικές διακυμάνσεις και προβλέψεις
Μέρος Γ΄: Η Παγκόσμια Οικονομία: Εξωτερικό εμπόριο: υποδείγματα και πολιτική, Κεφαλαιακές ροές και ξένες επενδύσεις, Η μετανάστευση της εργασίας, Το ισοζύγιο πληρωμών και η σημασία του, Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, Τα καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών και το ευρώ
Ευρετήριο

[Περισσότερα...]