Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές

59,72 53,75

In stock
Ανταγωνισμός, μακροσταθερότητα και παγκοσμιοποίηση

59,72 53,75

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   31893
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-402-218-2
Έκδοση:   1η, Σεπτέμβριος 2005
Κωδ. καταλόγου:   402218
Εξώφυλλο:   Σκληρό
Σχήμα:   17 x 24
Σελίδες:   828 + ΧΧΧΙI

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Το βιβλίο εστιάζεται στους τρεις θεμελιώσεις άξονες της οικονομικής επιστήμης: τον ανταγωνισμό εντός του συστήματος της αγοράς, τη μακροοικονομική θεωρία και, τέλος, τα οικονομικά της ανοικτής οικονομίας και της παγκοσμιοποίησης. Συμπεριλαμβάνει, επίσης, την ανάλυση του διεθνούς εμπορίου, των ξένων επενδύσεων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Μερικά από τα κυριότερα χαρακτηριστικά που έχουν καταξιώσει αυτό το βιβλίο ως ένα από τα ευχρηστότερα εγχειρίδια του συγκεκριμένου πεδίου είναι το ότι δεν προϋποθέτει καμία προηγούμενη εξοικείωση με την οικονομική επιστήμη, ότι λαμβάνει υπόψη του πως το οικονομικό περιβάλλον είναι όλο και πιο ανοικτό στην παγκοσμιοποίηση, ότι διακρίνεται για την εξισορρόπηση μεταξύ θεωρίας και εφαρμογών και ότι, τέλος, η σαφήνεια και η απλότητα με τις οποίες εκτίθεται η θεματική του υποστηρίζονται από ένθετα, ερωτήσεις προς διαπραγμάτευση, ασκήσεις και προτάσεις για εμβάθυνση της μελέτης.
Η ελληνική μετάφραση έγινε με βάση την τελευταία έκδοση του έργου στην αγγλική γλώσσα, στην οποία δίνεται έμφαση στην ανάλυση της ιδιωτικοποίησης, του ανταγωνισμού και της ρύθμισης, στην αξιολόγηση του ρόλου του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και στο ρόλο της μετανάστευσης.

Περιεχόμενα

Πρόλογος του επιμελητή
Πρόλογος Β΄ έκδοσης
Πρόλογος Α΄ έκδοσης
Ευχαριστίες
Η ομοφωνία σε θέματα οικονομικής πολιτικής
Τι προκαλεί τη μεγέθυνση των εθνικών οικονομιών;
Μέρος Α΄: Το σύστημα της αγοράς και [Περισσότερα…]