Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ιδεολογία, Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πολιτική

12,94 11,65

Ιδεολογία, Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πολιτική

 • Λόγος και Πράξη των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την Ελληνική Εκπαίδευση

12,94 11,65

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0785-8
  • Έκδοση:
   3η ανατύπωση, Ιούλιος 2005 || 1η, 1999
  • Κωδ. καταλόγου:
   557201
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   198
Περιγραφή

Η μελέτη αυτή εξετάζει τις κοινωνικοπολιτικές διεργασίες στην Ευρώπη κατά τη δεκαετία του 90 και την επιστημονική θεμελίωση των εννοιών παγκοσμιοποίηση και κοινωνία της πληροφορίας. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνει ένα θεωρητικό πλαίσιο προσέγγισης των συγκεκριμένων μορφών που προσλαμβάνουν ο λόγος και η πράξη του προγράμματος Comenius, ώστε να απαντήσει με επάρκεια σε δύο κατηγορίες ερωτημάτων: α) πώς σχετίζεται το πρόγραμμα με τις διαδικασίες της αναπαραγωγής των κοινωνικών τάξεων, ποια τα ιδεολογικά στοιχεία εμπεριέχει, ποιες παιδαγωγικές ιδέες χρησιμοποιεί και ποια τάση για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ενοποίησης ενισχύει; και β) ποιες αντιφάσεις αναδεικνύονται κατά την εφαρμογή του προγράμματος και πώς αυτές οι αντιφάσεις σχετίζονται αφενός με τα όρια της υλοποίησης των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφετέρου με το χαρακτήρα της παρέμβασής της;

Περιεχόμενα

Ευχαριστίες
Εισαγωγή
Εκπαιδευτική πολιτική και ιδεολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι παράμετροι του Comenius
Ιδεολογία και παιδαγωγική στην εφαρμογή του Comenius
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες