Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Γλωσσική Διδασκαλία και Πρακτικές Γραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

20,00 18,00

Γλωσσική Διδασκαλία και Πρακτικές Γραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

20,00 18,00

  • Κωδ. Ευδόξου:
   94689559
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2153-7
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 2020
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557396
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   383
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό είναι καρπός της μελέτης, της επιστημονικής έρευνας και της διδακτικής εμπειρίας του συγγραφέα κατά την τελευταία δεκαετία. Απευθύνεται στους μαχόμενους φιλολόγους, στους φοιτητές φιλολογικών τμημάτων και σε κάθε ενδιαφερόμενο για θέματα διδασκαλίας της γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο εγχειρίδιο αυτό περιλαμβάνονται οι βασικότερες σύγχρονες προσεγγίσεις διδασκαλίας των σημαντικότερων τομέων του γνωστικού αντικειμένου της πρώτης/πρότυπης γλώσσας (γραμματικής, λεξιλογίου, παραγωγής και πρόσληψης κειμένων, διδασκαλίας κειμενικών τύπων, συμβατικών και πολυτροπικών κειμενικών ειδών) και παράλληλα επιχειρεί τη σύνδεση των διαστάσεων του συγκεκριμένου μαθήματος με την καλλιέργεια πρακτικών γραμματισμού των μαθητών (λειτουργικού, κριτικού και ψηφιακού). Για να καταστούν ωστόσο οι συγκεκριμένες θεωρητικές προσεγγίσεις κατανοητές από τους αναγνώστες, κάθε κεφάλαιο του εγχειριδίου είναι εμπλουτισμένο με πολλά διδακτικά παραδείγματα ώστε να αναδειχθεί η σύνδεση θεωρίας και πράξης της διδασκαλίας.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
1. Στόχοι της διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
2. Γραμματική στη σχολική εκπαίδευση. Περιεχόμενο και ορίζουσες
3. Μεθοδολογία διδασκαλίας της γραμματικής
4. Κειμενική γραμματική. Ορίζουσες και περιεχόμενο
5. Μεθοδολογία διδακτικής προσέγγισης της κειμενικής γραμματικής
6. Λεξιλόγιο στη σχολική εκπαίδευση. Περιεχόμενο και ορίζουσες
7. Μεθοδολογία διδασκαλίας του λεξιλογίου
8. Μεθοδολογία διδασκαλίας της πρόσληψης γραπτών κειμένων
9. Μεθοδολογία διδασκαλίας της παραγωγής γραπτών κειμένων
10. Ψηφιακές τεχνολογίες και γλωσσική διδασκαλία
Ευρετήριο όρων

[Περισσότερα...]