Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Γλώσσα και Σύγχρονη (Πρωτο)σχολική Εκπαίδευση

29,86 26,87

Γλώσσα και Σύγχρονη (Πρωτο)σχολική Εκπαίδευση

29,86 26,87

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32998968
  • Εκδόσεις:
  • Σειρά:
  • Τόμος:
   16
  • ISBN:
   978-960-01-1589-5
  • Έκδοση:
   1η , Ιούνιος 2013
  • Κωδ. καταλόγου:
   9594019
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   15 x 22
  • Σελίδες:
   555
Περιγραφή

Η παρούσα συλλογική έκδοση επιχειρεί να συμβάλει στην καταγραφή επίκαιρων απόψεων και νεωτερικών θέσεων για τη γλώσσα και τη σύγχρονη (πρωτο)σχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην εποχή του πληθωρισμού των πληροφοριών και της θεοποίησης της επικοινωνίας, ο καθορισμός των προτεραιοτήτων της γλωσσικής διδασκαλίας αφορά και επηρεάζει άμεσα τους έμψυχους συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η εφαρμογή των πρακτικών για την ενίσχυση της εκμάθησης του λεξιλογίου στο νηπιαγωγείο και την οργάνωση της λεξικής γνώσης από την πλευρά των μαθητών αντιμετωπίζεται ως μια κορυφαία πρόκληση. Επιπλέον, στα ενδιαφέροντα του τόμου συμπεριλαμβάνονται μοντέρνα ζητήματα, όπως η σχέση του Διαδικτύου με τη γλωσσική ποικιλότητα και η παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού. Όπως προκύπτει, η γλωσσική ανάπτυξη και καλλιέργεια, καθώς και η κατάθεση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων, παραμένουν αδιαμφισβήτητα προτάγματα της (πρωτο)σχολικής καθημερινότητας και απαιτούν διαρκή και συστηματική μελέτη.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Η διδασκαλία του λεξιλογίου στο δημοτικό σχολείο μετά την επίσημη αναγνώριση της δημοτικής γλώσσας. Σύντομη καταγραφή των σχετικών δεδομένων και εξελίξεων
Η διδασκαλία του λεξιλογίου της δεύτερης γλώσσας σε δίγλωσσα παιδιά στο νηπιαγωγείο
Το λεξιλόγιο και η διδασκαλία του στη νηπιακή και την πρώτη σχολική ηλικία. Γενική θεώρηση από την πλευρά της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας
Γλωσσικές αναπαραστάσεις της αμφισβήτησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σύγχρονο Νηπιαγωγείο και αξιοποίησή τους για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας
Συνέχεια και ανανέωση στη γραμματική μας παράδοση. Ο Αχιλλέας Τζάρτζανος και οι νεότερες περιγραφές της Νέας Ελληνικής
Αξιοποίηση των ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων στη διδασκαλία της γραμματικής: μεθοδολογικές αρχές και πρακτική εφαρμογή
Η γλωσσική ποικιλία στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής των Πολυγραμματισμών και του Κριτικού Γραμματισμού
Οι εξωσχολικές πρακτικές γραμματισμού των μαθητών/τριών της Ε΄ και Στ΄ τάξης του δημοτικού
Κατανόηση και παραγωγή λόγου στη διδακτική της μεταφορικής γλώσσας με μικρά παιδιά
Το "καλύτερο" δεν είναι πάντα "αρκετά καλό": θεωρητικές προσεγγίσεις "εξαιρετικών" εμπειρικών δεδομένων
Γλωσσική ανάπτυξη και κινητική αγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Η διδασκαλία της γλώσσας σε παιδιά με προβλήματα λόγου κι ομιλίας
Γρηγόριος Ξενόπουλος: Ο γλωσσικός αναμορφωτής της (παιδικής) λογοτεχνίας αι δάσκαλος των παιδιών
Elementary ESL Students’ Learner Errors: Causes and Implications (Τα λάθη των μαθητών στοιχειώδους εκπαίδευσης κατά την εκμάθηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας: Αιτίες και συνέπειες)
Ευρετήριο εννοιών και όρων
Βιογραφικά συγγραφέων

[Περισσότερα...]