Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Για μια Ευρωπαϊκή Ένωση των Πολιτών και της Αλληλεγγύης

19,91 17,92

Για μια Ευρωπαϊκή Ένωση των Πολιτών και της Αλληλεγγύης

19,91 17,92

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31161
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-7643-51-3
  • Έκδοση:
   2η, Μάιος 2004 || 1η, Οκτώβριος1997
  • Κωδ. καταλόγου:
   643518
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   371
Περιγραφή

Η επί δεκαετίες λειτουργία της κοινής αγοράς είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση μιας καθαυτό “ιδιωτικής κοινωνίας” (societe civile), στο πλαίσιο της οποίας ο πολίτης της αγοράς προσπαθούσε απεγνωσμένα να αυτοπροσδιοριστεί. Η υπερεθνική πολιτική κοινωνία (societe politique), που επιχειρήθηκε να συγκροτηθεί με τη Συνθήκη του Μάαστριχ, ανέδειξε του πολίτες της Ε.Ε. σε ακρογωνιαίο λίθο της όλης νομιμοποιητικής διαδικασίας του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Το πέρασμα από τον πολίτη της αγοράς στον πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμφίβολα αποτελεί ιστορική κατάκτηση των ίδιων των λαών της Ευρώπης, που δικαιώνει όλους όσους οραματίστηκαν μια Ευρώπη των πολιτών και της αλληλεγγύης.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Η ΕΈ της αλληλεγγύης
Η ΕΕ των πολιτών
Μάαστριχ, οι δύο νέοι πυλώνες
Η διακυβερνητική διάσκεψη για την αναθεώρηση της συνθήκης
Η συνθήκη του Άμστερνταμ
Παράρτημα: Διατάξεις των κοινοτικών συνθηκών και του παραγώγου κοινοτικού δικαίου για τα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης. Σημαντικά κεφάλαια της Συνθήκης του Άμστερνταμ.

[Περισσότερα...]