Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Για μια Επίκαιρη Διδασκαλία

19,91 17,92

Για μια Επίκαιρη Διδασκαλία

19,91 17,92

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0833-1
  • Έκδοση:
   1η, Μάρτιος 2000
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557211
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   304
Περιγραφή

Το σχολείο «καταλαμβάνει» ένα σημαντικό χρόνο στη ζωή του ατόμου και μάλιστα σε ιδιαίτερα σημαντικές φάσεις της εξέλιξής του, όπως είναι η παιδική και εφηβική ηλικία. Και στη βασική αποστολή του, να μορφώσει τον άνθρωπο στην ολότητά του αυτό είναι «ευκαιρία και κίνδυνος». Και είναι «ευκαιρία», όταν το σχολείο ανταποκρίνεται, να καταστήσει το άτομο ικανό να πορεύεται με «ανοιχτό» νου και «ανοιχτές» αισθήσεις σ’ έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Υπηρετική της επιδίωξης να γίνεται το σχολείο μια «ευκαιρία» για το παιδί, θέλει να είναι το βιβλίο αυτό και για το σκοπό αυτό κάνει μια παρουσίαση και ανάλυση των ανθρωπολογικών και κοινωνικο-πολιτιστικών προϋποθέσεων της διδασκαλίας καθώς επίσης και των δομικών στοιχείων της. Εκτός από τους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς, το βιβλίο απευθύνεται σε καθέναν που ασχολείται με την υπόθεση της αγωγής και της μάθησης.

Περιεχόμενα

Εισαγωγικά
Γενικά περί στόχων μάθησης
Διδακτική ύλη και μάθηση
Διδακτική ανάλυση
Παράγοντες και προϋποθέσεις της διδασκαλίας
Παιδαγωγική σχέση
Περί δασκαλικής προσωπικότητας
Ο δάσκαλος στη σχέση του με τον εαυτό του
Κοινωνικο-πολιτιστικές προϋποθέσεις
Σκοποθεσία
Επίπεδα-διαστάσεις της μαθησιακής διαδικασίας
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί των στόχων μάθησης
Θεώρηση των συναισθηματικών στόχων
Κοινωνικές στάσεις
Παραγωγή στόχων
Μετατρεψιμότητα
Περιγραφή ειδικών στόχων
Θεματική
Μέθοδος
Διδακτικά μοντέλα
Κοινωνικές μορφές της διδασκαλίας
Μορφές δράσης του δασκάλου
Μορφές αξιολογικής κρίσης του δασκάλου
Μέσα
Πίνακες

[Περισσότερα...]