Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Φροντιστηριακή Δραστηριότητα στην Ελλάδα

8,81 7,93

Η Φροντιστηριακή Δραστηριότητα στην Ελλάδα

8,81 7,93

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31606
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0786-6
  • Έκδοση:
   1η, Ιανουάριος 1999
  • Κωδ. καταλόγου:
   571024
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   133
Περιγραφή

Το φροντιστήριο στην Ελλάδα αποτελεί μια μακρόχρονη και βαθιά ριζωμένη κοινωνική πραγματικότητα, η οποία, με την μορφή της θεσπισμένης “ιδρυματικής” ή της “ιδιαίτερης ιδιωτικής” νόμιμης ή μη παραπαιδείας, κατέχει μια σημαντική θέση στα εκπαιδευτικά μας πράγματα. Η έκταση της φροντιστηριακής δραστηριότητας και η συχνότητα με την οποία αυτή ασκείται από τους μαθητές (όλοι κάνουν φροντιστήριο στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο) καθιστούν έκδηλη την κοινωνική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας. Θεωρούμε λοιπόν ότι το φροντιστήριο αποτελεί ένα κοινωνικό – παιδαγωγικό φαινόμενο με ιδιαίτερη βαρύτητα στην κοινωνία γενικότερα.

Περιεχόμενα

Το φαινόμενο του φροντιστηρίου
Το θεωρητικό πλαίσιο
Μεθοδολογία έρευνας
Ανάλυση και αξιολόγηση ερευνητικών δεδομένων

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες